SAS Bio Compact - Instrukcja Obsługi

2020-01-30
SAS Bio Compact - Instrukcja Obsługi

SPIS TREŚCI

 

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187

4

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

5-9

Świadectwo badań kotła SAS BIO COMPACT 10 ÷ 12 kW

10-11

Świadectwo badań kotła SAS BIO COMPACT 15 ÷ 25 kW

12-13

Certyfikat EcoDesign dla kotła SAS BIO COMPACT 10 kW

14

Certyfikat EcoDesign dla kotła SAS BIO COMPACT 12 kW

15

Certyfikat EcoDesign dla kotła SAS BIO COMPACT 15 kW

16

Certyfikat EcoDesign dla kotła SAS BIO COMPACT 20 kW

17

Certyfikat EcoDesign dla kotła SAS BIO COMPACT 25 kW

18

1. Wstęp

19

2. Przeznaczenie, warunki pracy kotła

19

3. Opis budowy i funkcjonowania kotła

20

4. Wyposażenie kotła SAS BIO COMPACT

27

5. Parametry techniczno-eksploatacyjne

28

6. Paliwo

35

7. Wytyczne montażu kotłów

37

7.1. Wymagania dotyczące kotłowni

37

7.2. Hałas i sposoby jego zmniejszenia

37

7.3. Ustawienie kotła

38

7.4. Podłączenie kotła do komina

39

7.5. Połączenie kotła z instalacją grzewczą

41

7.5.1. Układ otwarty

41

7.5.2. Układ zamknięty

43

7.6. Połączenie kotła z instalacją elektryczną

49

8. Wytyczne obsługi i eksploatacji

50

8.1. Napełnianie wodą

50

8.2. Rozpalanie i praca kotła

51

8.3. Czyszczenie kotła

53

8.4. Zakończenie palenia

56

9. Warunki bezpiecznej eksploatacji

56

10. Obsługa i konserwacja podajnika, palnika

57

11. Stany nieprawidłowej pracy kotła

58

12. Zabezpieczenia

60

13. Warunki dostawy

63

14. Utylizacja kotła

64

15. Warunki gwarancji

64

Polityka bezpieczeństwa

67-68

Naprawy serwisowe

69

Notatki

70

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

Tabela.1 Wyposażenie kotła SAS BIO COMPACT 28

Tabela.2

Parametry techniczno-eksploatacyjne kotła typu SAS BIO COMPACT 10÷25 kW

29

Tabela.3

Parametry techniczno-eksploatacyjne kotła typu SAS BIO COMPACT (CG) 10÷25 kW

31

Tabela.4

Podstawowe parametry peletów przeznaczonych dla kotłów typu SAS BIO COMPACT

35

Rysunek.1

Czujnik pozycjonowania ruszt ruchomych (hallotron)

23

Rysunek.2

Listwa przyłączeniowa do zasilania urządzeń regulacyjnych

24

Rysunek.3

Moduł sterujący pracą palnika

24

Rysunek.4

Czujnik temperatury spalin zamontowany w czopuchu

26

Rysunek.5

Miejsce montażu czujnika temperatury z kapilarą  zawór zabezpieczenia termicznego

27

Rysunek.6

Schemat konstrukcji kotła SAS BIO COMPACT o mocy cieplnej 10 ÷ 25 kW

30

Rysunek.7

Schemat konstrukcji kotła SAS BIO COMPACT (CG) o mocy 10 ÷ 25 kW /wersja z czopuchem do góry/

32

Rysunek.8

Schemat konstrukcji palnika typu SAS MULTI FLAME widok z boku, przekrój

33

Rysunek.9

Schemat konstrukcji palnika typu SAS MULTI FLAME widok z góry

34

Rysunek.10

Sposób montażu stopek regulacyjnych w kotle SAS BIO COMPACT

39

Rysunek.11

Schemat ogólny podłączenia układ otwarty z zaworem czterodrogowym

45

Rysunek.12

Schemat ogólny podłaczenia układ otwarty z wymiennikiem płytowym

46

Rysunek.13

Schemat ogólny podłączenia układ zamknięty

47

Rysunek.14

Wyczystka boczna w kotle SAS BIO COMPACT (CG) wersja z czopuchem do góry

54

Rysunek. 15 Lokalizacja ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB oraz czujnika temperatury 61

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikator modelu

BIO

COMPACT 10

BIO

COMPACT 12

BIO

COMPACT 15

BIO

COMPACT 20

BIO

COMPACT 25

 

Klasa efektywności energetycznej

A+

A+

A+

A+

A+

 

Znamionowa moc cieplna

10 kW

12 kW

15 kW

20 kW

25 kW

 

Współczynnik efektywności

energetycznej (EEI)

118

117

119

119

119

 

Sezonowa efektywność energetyczna

ogrzewania pomieszczeń (hs)

80%

80%

81%

81%

81%

 

Szczególne środki ostrożności:

 

1.

Kocioł powinien być zainstalowany i użytkowany jedynie przez osoby dorosłe tylko w warunkach zgodnych z określonymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej dostarczonej

wraz z urządzeniem!

 

2.

Jakiekolwiek zmiany konstrukcji mające na celu przystosowanie urządzenia do realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę utraty gwarancji!

3.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa!

4.

Kocioł nie jest urządzeniem do podgrzewania wody powyżej deklarowanej maksymalnej

temperatury roboczej tj. >85°C.

 

5.

Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały

spalinowe kotła należy utrzymywać w czystości.

 

 

6.

Wszystkie czynności związane z montażem i obsługą kotła należy dokonywać z zachowaniem ostrożności. Należy używać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać przepisów BHP. Niektóre powierzchnie kotła  gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice

ochronne! Należy również stosować okulary ochronne!

 

 

7.

Prowadząc  konserwację kotła należy  bezwzględnie odłączyć go od sieci elektrycznej  i postępować zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane przez osobę posiadającą

odpowiednie kwalifikacje – uprawnienia SEP do 1kV. Próba dokonywania samodzielnych zmian/napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji.

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Identyfikator modelu

SAS BIO COMPACT 10

Sposób podawania paliwa

automatyczny

Kocioł kondensacyjny

nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

 

Paliwo

Paliwo zalecane

Inne odpowiednie paliwa:

ηs

[x %]:

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność 15 – 35%

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność > 35 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Drewno prasowane w postaci

peletów lub brykietów

tak

nie

80 %

31

13

330

144

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel brunatny (w tym

brykiety)

nie

nie

 

 

 

 

 

Koks

nie

nie

 

 

 

 

 

Antracyt

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa

kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki (30 -70 %)

biomasy i paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i

paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn

10,5

kW

 

przy

znamionowej mocy cieplnej

ηn

84,7

%

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej

Pp

[2,9 / N.A.]

kW

 

odpowiednio przy [30 %/ 50

%]

znamionowej mocy cieplnej

ηp

[84,5 / N.A.]

%

 

 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej

mocy cieplnej

elmax

0,023

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

ηel,n

-

%

 

odpowiednio przy [30 %/

50 %]

znamionowej mocy cieplnej

elmin

[0,018 / N.A.]

kW

 

 

 

 

 

urządzeń wtórnych do

redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[/ N.A.]

kW

 

 

 

 

 

w trybie

czuwania

P SB

0,002

kW

 

 

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

Identyfikator modelu

SAS BIO COMPACT 12

Sposób podawania paliwa

automatyczny

Kocioł kondensacyjny

nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

 

Paliwo

Paliwo zalecane

Inne odpowiednie paliwa:

ηs

[x %]:

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność 15 – 35%

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność > 35 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Drewno prasowane w postaci

peletów lub brykietów

tak

nie

80 %

34

10

308

160

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel brunatny (w tym

brykiety)

nie

nie

 

 

 

 

 

Koks

nie

nie

 

 

 

 

 

Antracyt

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa

kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki (30 -70 %)

biomasy i paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i

paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn

12,2

kW

 

przy

znamionowej mocy cieplnej

ηn

84,7

%

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej

Pp

[3,4 / N.A.]

kW

 

odpowiednio przy [30 %/ 50

%]

znamionowej mocy cieplnej

ηp

[84,5 / N.A.]

%

 

 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej

mocy cieplnej

 

0,024

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

 

 

%

 

odpowiednio przy [30 %/

50 %]

znamionowej mocy cieplnej

elmin

[0,019 / N.A.]

kW

 

 

 

 

 

urządzeń wtórnych do

redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[/ N.A.]

kW

 

 

 

 

 

w trybie

czuwania

P SB

0,002

kW

 

 

 

Identyfikator modelu

SAS BIO COMPACT 15

Sposób podawania paliwa

automatyczny

Kocioł kondensacyjny

nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

 

Paliwo

Paliwo zalecane

Inne odpowiednie paliwa:

ηs

[x %]:

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność 15 – 35%

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność > 35 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Drewno prasowane w postaci

peletów lub brykietów

tak

nie

81 %

24

6

342

195

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel brunatny (w tym

brykiety)

nie

nie

 

 

 

 

 

Koks

nie

nie

 

 

 

 

 

Antracyt

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa

kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki (30 -70 %)

biomasy i paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i

paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn

15,1

kW

 

przy

znamionowej mocy cieplnej

ηn

83,8

%

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej

Pp

[4,3 / N.A.]

kW

 

odpowiednio przy [30 %/ 50

%]

znamionowej mocy cieplnej

ηp

[85,2 / N.A.]

%

 

 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej

mocy cieplnej

 

0,034

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

 

 

%

 

odpowiednio przy [30 %/

50 %]

znamionowej mocy cieplnej

elmin

[0,018 / N.A.]

kW

 

 

 

 

 

urządzeń wtórnych do

redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[/ N.A.]

kW

 

 

 

 

 

w trybie

czuwania

P SB

0,003

kW

 

 

 

Identyfikator modelu

SAS BIO COMPACT 20

Sposób podawania paliwa

automatyczny

Kocioł kondensacyjny

nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

 

Paliwo

Paliwo zalecane

Inne odpowiednie paliwa:

ηs

[x %]:

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność 15 – 35%

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność > 35 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Drewno prasowane w postaci

peletów lub brykietów

tak

nie

81 %

30

10

295

189

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel brunatny (w tym

brykiety)

nie

nie

 

 

 

 

 

Koks

nie

nie

 

 

 

 

 

Antracyt

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa

kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki (30 -70 %)

biomasy i paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i

paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn

20,1

kW

 

przy

znamionowej mocy cieplnej

ηn

83,9

%

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej

Pp

[5,8 / N.A.]

kW

 

odpowiednio przy [30 %/ 50

%]

znamionowej mocy cieplnej

ηp

[84,9 / N.A.]

%

 

 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej

mocy cieplnej

 

0,037

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

 

 

%

 

odpowiednio przy [30 %/

50 %]

znamionowej mocy cieplnej

elmin

[0,020 / N.A.]

kW

 

 

 

 

 

urządzeń wtórnych do

redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[/ N.A.]

kW

 

 

 

 

 

w trybie

czuwania

P SB

0,003

kW

 

 

 

Identyfikator modelu

SAS BIO COMPACT 25

Sposób podawania paliwa

automatyczny

Kocioł kondensacyjny

nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

 

Paliwo

Paliwo zalecane

Inne odpowiednie paliwa:

ηs

[x %]:

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń

PM

OGC

CO

NOx

[x] mg/m3

Polana, wilgotność ≤ 25 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność 15 – 35%

nie

nie

 

 

 

 

 

Zrębki, wilgotność > 35 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Drewno prasowane w postaci

peletów lub brykietów

tak

nie

81 %

27

8

354

192

Trociny, wilgotność ≤ 50 %

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna biomasa drzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Biomasa niedrzewna

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel kamienny

nie

nie

 

 

 

 

 

Węgiel brunatny (w tym

brykiety)

nie

nie

 

 

 

 

 

Koks

nie

nie

 

 

 

 

 

Antracyt

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanego paliwa

kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inne paliwo kopalne

nie

nie

 

 

 

 

 

Brykiety z mieszanki (30 -70 %)

biomasy i paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Inna mieszanka biomasy i

paliwa kopalnego

nie

nie

 

 

 

 

 

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wytworzone ciepło użytkowe

 

Sprawność użytkowa

przy znamionowej mocy cieplnej

Pn

25,3

kW

 

przy

znamionowej mocy cieplnej

ηn

83,7

%

odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej

Pp

[7,2 / N.A.]

kW

 

odpowiednio przy [30 %/ 50

%]

znamionowej mocy cieplnej

ηp

[84,9 / N.A.]

%

 

 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna

 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne

 

przy znamionowej

mocy cieplnej

 

0,041

kW

przy znamionowej mocy cieplnej

 

-

%

 

odpowiednio przy [30 %/

50 %]

znamionowej mocy cieplnej

elmin

[0,024 / N.A.]

kW

 

 

 

 

 

urządzeń wtórnych do

redukcji emisji, w stosownych przypadkach

[/ N.A.]

kW

 

 

 

 

 

w trybie

czuwania

P SB

0,003

kW

 

 

1. WSTĘP

Szanowny nabywco i użytkowniku niskotemperaturowego kotła typu SAS BIO COMPACT. Niniejsza dokumentacja techniczno-rozruchowa zawiera wszystkie niezbędne informacje umożliwiające energooszczędną, bezpieczną i długoletnią eksploatację zakupionego kotła. Na wyposażeniu urządzenia znajduje się zestaw dokumentacji techniczno-rozruchowej do obsługi: kotła, podajnika, sterownika.

Obowiązkowo należy zapoznać się z treścią DTR przed zamontowaniem i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Po zapoznaniu się z zestawem instrukcji użytkownik będzie mógł wykorzystywać urządzenie w optymalny sposób. Uważne przeczytanie dokumentacji pomoże w efektywnej i bezpiecznej obsłudze kotła.

Produkowane przez ZMK SAS Spółka z o.o. kotły są zgodne z wymaganiami przedmiotowych dyrektyw UE oraz posiadają oznaczenie CE, którego potwierdzeniem jest załączona DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE.

Kotły SAS BIO COMPACT (10÷25 kW) posiadają świadectwo badań potwierdzające spełnienie wymagań klasy 5 (najwyższej) wg normy PN-EN 303-5:2012 wydanie przez akredytowane laboratorium oraz spełniają wymagania ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI, JEDNOCZEŚNIE JEST TO KARTA GWARANCYJNA KOTŁA.

2. PRZEZNACZENIE, WARUNKI PRACY KOTŁA

Kotły typu SAS BIO COMPACT z zasobnikiem paliwa i palnikiem SAS MULTI FLAME przeznaczone są wyłącznie do montażu w wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego/zamkniętego* z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Poleca się je szczególnie do ogrzewania domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usługowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których maksymalna dopuszczalna temperatura robocza wody zasilającej nie przekracza 85°C, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w układzie nie przekracza 1,5 bar.

* zamontowana instalacja musi spełniać szczegółowe wymagania norm kraju przeznaczenia traktujących o za- bezpieczeniu wodnym urządzeń grzewczych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwarte- go lub systemu zamkniętego wraz z wyposażeniem: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, armatura kontrolno-pomiarowa, urządzenie do odprowadzenie nadmiaru ciepła.

Wymagany minimalny ciąg spalin za kotłem 0,15÷0,22 mbar w zależności od nominalnej mocy cieplnej (wg normy PN-EN 13384-1:2015-05 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych - Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem). Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła (c.w.u) dowolnego producenta, spełniającego obowiązujące normy. Nie dopuszcza się wykorzystania kotła jako przepływowy ogrzewacz wody. Kocioł typu SAS BIO COMPACT nie jest urządzeniem przeznaczonym do wykorzystania w funkcji nagrzewnicy powietrza.

Podstawą doboru kotła do ogrzewania obiektu, powinien być sporządzony bilans cieplny zgodnie z obecnie obowiązującymi, szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3).

UWAGA 1: Kocioł powinien być zainstalowany i użytkowany tylko w warunkach zgodnych z określonymi w dokumentacji technicznorozruchowej (DTR producenta dostarczoną wraz z urządzeniem)!

UWAGA 2: Jakiekolwiek zmiany konstrukcji mające na celu przystosowanie urządzenia do realizowania przez kocioł nieprzewidzianej przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę utraty gwarancji oraz dokumentów powiązanych z wyrobem!

UWAGA 3: Producent kotła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego nieprawidłowe działanie i powstałe szkody w przypadku błędów podczas doboru, montażu, eksploatacji i prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa, przepisów oraz wytycznych zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-rozruchowej!

  3. OPIS BUDOWY I FUNKCJONOWANIA KOTŁA

Kocioł grzewczy typu SAS BIO COMPACT jest niskotemperaturowym kotłem C.O. wyposażonym w układ automatycznego dostarczania paliwa do komory paleniskowej. SAS BIO COMPACT o mocy 10 ÷ 25 kW jest zaprojektowany i przystosowany do spalania w trybie automatycznym paliwa stałego. Paliwem zastosowawczym jest biomasa w postaci granulatu drzewnego – pelet o parametrach określonych wg EN 14961-2.

Podstawowe elementy kotła wyszczególniono na rys. 6, rys. 7. Elementy palnika SAS MULTI FLAME przedstawiono na rys. 8, rys. 9.

UWAGA: Palnik SAS MULTI FLAME jest objęty Prawem Ochronnym Nr 67681  nadanym przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. „Palnik kotła grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy”.

Kocioł posiada korpus wodny wykonany z blach i rur (płomieniówki) stalowych konstrukcji spawanej. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach, podzielony przestrzeniami wodnymi. Wewnętrzne przegrody wymiennika ciepła wykonane są ze stali kotłowej gat. P265GH o grubości 6 mm, zewnętrzny korpus płaszcza wodnego wykonany jest ze stali konstrukcyjnej gat. S235JR o grubości 4 mm. Wymiennik kotła posiada zabudowany trwale układ zespórek stężających jego powłoki (elementy wzmacniające w postaci tzw. „szyć”). Badanie wytrzymałości i szczelności powłok wykonywane jest ciśnieniem próbnym 3 bar w toku procesu produkcyjnego każdego kotła. Przestrzenie wodne kotła i jego części są tak ukształtowane aby w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie z niniejszej instrukcją obsługi i prawidłowym montażu umożliwić całkowite odpowietrzanie i nie doprowadzać do miejscowego wrzenia wody.

Zasobnik opału wykonany jest ze stali konstrukcyjnej S235JR o grubości 2,5mm.

ZASADA DZIAŁANIA AUTOMATYCZNEGO UKŁADU PODAWANIA PALIWA:

Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z:

• podajnika paliwa z podwójnym ślimakiem i kanałem przesypowym,
• paleniska nadmuchowego wyposażonego w zespół ruchomych rusztowin,
• wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska,
• oraz elektronicznego regulatora temperatury – sterownika.
Paliwo transportowane jest z zasobnika opału do przestrzeni paleniskowej palnika za pomocą mechanizmu podawania paliwa zaopatrzonego w dwie rury dystrybucji (dwa ślimaki transportowe napędzane silnikiem elektrycznym) rozdzielone kanałem przesypowym zapewniającym pomiędzy nimi odstęp. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczny transport biomasy, eliminując konieczność stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opału. Ze względów bezpieczeństwa klapa zamykająca zasobnik opału w trakcie spalania biomasy w palniku musi być szczelnie zamknięta. Mechanizm podający składa się z motoreduktora, który za pomocą kół zębatych i łańcucha napędza układ podawania paliwa. Układ napędowy podajnika paliwa znajduje się pod osłoną zabezpieczającą. Mechanizm podawania paliwa – ślimaki transportowe umieszczone zostały w zamkniętej rurze osłonowo – prowadzącej. Palenisko biomasy zamontowane jest w komorze spalania. Istnieje możliwość demontażu mechanizmu podawania w celu okresowego czyszczenia (rys. 9) – śruby montażowe, sznur uszczelniający.

Biomasa dostarczana jest do przestrzeni paleniskowej, gdzie zachodzi automatyczny proces jej rozpalania za pomocą grzałki (zapalarka elektryczna). Urządzenie to w trakcie pracy studzone jest strumieniem powietrza doprowadzanego z kanału nadmuchowego. Automatyczny zapłon paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia, iż kocioł może w pełni sprawnie pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną (możliwość ciągłej pracy oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u w okresie letnim). Charakterystyczną cechą palnika typu SAS MULTI FLAME jest automatyczne, wysokoefektywne, samooczyszczające się palenisko spalające dokładnie taką porcję paliwa, jaka jest niezbędna do uzyskania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury.

Palnik zaopatrzony jest w samoczyszczące się palenisko wyposażone w zespół ruchomych rusztowin, których cyklicznie powtarzany ruch umożliwia zrzucanie powstającego ze spalania biomasy popiołu, szlaki powodując utrzymanie paleniska w czystości w długim okresie czasu eksploatacji.

Elementy paleniska (obudowa, ruszt ruchomy, ruszt paleniska część stała, płyta montażowa) narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury wykonane są z blachy nierdzewnej żaroodpornej. Nad przestrzenią paleniskową znajduje się kształtka z materiału ceramicznego, która dodatkowo zabezpiecza obudowę paleniska ajednocześnie powoduje dopalanie niespalonych części palnych paliwa. Płyta mocująca palnik wyłożona jest izolacją termiczną zabezpieczającą mechanizm podawania paliwa przed nagrzewaniem.

Powietrze do procesu spalania doprowadzane jest wentylatorem napędzanym silnikiem elektrycznym i połączonym z paleniskiem za pomocą kanału nadmuchowego. Część powietrza zostaje doprowadzona pod ruszt paleniska, natomiast pozostała jest tłoczona bezpośrednio do strefy spalania poprzez układ otworów dystrybucji znajdujących się po bokach paleniska. Odpowiedni – w zależności od rodzaju spalanego paliwa – strumień powietrza dostarczany jest przez wentylator nadmuchowy, nad pracą, którego czuwa sterownik kotła.

Kotły BIO COMPACT ze sterownikiem ST-555P (kolorowy dotykowy wyświetlacz) posiadają palnik wyposażony m.in. w fotokomórkę (czujnik ognia) oraz system kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL). Fotokomórka (patrz rys. 8) pozwala na stałą kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa, zwiększa żywotność zapalarki, obniża zużycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie przejście kotła w cykl pracy w sytuacji wygaszenia paleniska. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne z nadmuchem powietrza pozwala na utrzymanie fotokomórki w czystości. Okresowo należy jednak kontrolować stan zabrudzenia czujnika ognia i w razie potrzeby oczyścić jego powierzchnię np. za pomocą suchej miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych. Dla prawidłowego odczytu wartości z czujnika ognia należy kontrolować stan zabrudzenia kanału montażowego fotokomórki i okresowo sprawdzać jego drożność przy pomocy np. pręta o średnicy 5-6 mm (patrz. rys.8, poz.15). Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza pozwala na precyzyjną regulację ilości powietrza, a w razie potrzeby dodatkowo na korektę dawki paliwa.

Ruszt paleniska został podzielony na część stałą oraz sekcję ruchomych rusztowin. Załączane cyklicznie ruszta ruchome napędzane za pomocą mechanizmu mimośrodowego, umożliwiają odprowadzanie z przestrzeni paleniskowej do komory kotła pozostałości po spalaniu paliwa, tj. popiołu w szczególności w formie spieków żużlu. Rozwiązanie to umożliwia utrzymanie przestrzeni paleniskowej palnika w stanie „czystym” nie przerywając ciągłości procesu spalania. Ruszta ruchome po wykonaniu cyklu oczyszczania paleniska przyjmują pozycję w szczelinach dolnej części paleniska. Pozycjonowanie ruszt uzyskiwane jest poprzez

działanie czujnika kontroli położenia (hallotronu, patrz. rys. 1, rys. 9). Nieznaczna część niepalna paliwa – popiół – pozostający po spalaniu biomasy w końcowej fazie spalania, zostaje odprowadzony do komory popielnika, w której umiejscowiona jest wyciągana szuflada. Należy ją okresowo opróżniać (powstający w procesie spalania popiół można wykorzystać jako nawóz). Częstotliwość opróżniania szuflady zależy od jakości spalanych peletów.

Rysunek 1 Czujnik pozycjonowania ruszt ruchomych (hallotron).

UWAGA:

Dla prawidłowego działania mechanizmu ruszt ruchomych niezbędne jest właściwe ustawienie hallotronu. Odstęp pomiędzy czujnikiem pozycjonowania a cięgnem napędowym rusztu ruchomego powinien wynosić 3÷5 mm, elementy te muszą być ustawione względem siebie osiowo.

Sterownik (regulator temperatury) umieszczony w deklu górnym kotła na podstawie odczytów z czujników temperatury steruje wszystkim urządzeniami regulacyjnymi, czuwając nad efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniem dostępnej mocy w celu utrzymania zadanych warunków pracy instalacji. Regulator TECH ST-


-555P posiada duży, czytelny kolorowy dotykowy wyświetlacz z możliwością aktualizacji oprogramowania przy pomocy gniazda USB. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na regulatorze temperatury. Sterownik dokonuje więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik steruje pracą pomp: c.o., c.w.u., podłogową, cyrkulacyjną, (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompy). Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z wymiennikiem na ciepłą wodę użytkową. W przypadku instalacji wyposażonej w zawory mieszające z siłownikiem istnieje możliwość regulacji pracy dwóch mieszaczy bezpośrednio ze sterownika kotła. Podłączenia pomp obiegowych, czujników temperatury oraz mieszaczy znajdują się na bocznej ścianie kotła (patrz. rys. 2, rys. 6, rys. 7). Dodatkowo istnieje możliwość sterowania niektórymi funkcjami oraz podgląd niektórych parametrów poprzez wbudowany moduł Ethernet za 

pomocą aplikacji eModul (wymagane podłączenie sterownika do sieci Internet). Istnieje możliwość podłączenia regulatora pokojowego do kotroli pracy instalacji z poziomu pomieszczeń mieszkalnych. W kotłach peletowych wyposażonych w palnik SAS MULTI FLAME możliwa jest współpraca z buforem ciepla za pomocą dodatkowego modułu TECH ST-66B czy też praca w kaskadzie (max. 4 kotłów) po podłączeniu modułu TECH ST-503.

Moduł sterujący (patrz. rys. 3, rys. 6) pracą palnika automatycznie steruje grzałką rozpalającą paliwo oraz mechanizmem oczyszczania paleniska wraz czujnikiem pozycjonowania (hallotron). Regulator temperatury zamontowany na kotle steruje pracą wentylatora nadmuchowego, mechanizmem podawania paliwa, czujnikiem temperatury podajnika. Współpraca pomiędzy modułem sterującym (rys. 6 poz. 34) pracą podajnika typu SAS MULTI FLAME, a sterownikiem głównym kotła 

możliwa jest dzięki zastosowanej komunikacji przewodowej RS. Moduł sterujący posiada przewód zasilający, wyłącznik główny oraz bezpiecznik. W przypadku gdy nie zostanie podłączone zasilanie do modułu sterującego na regulatorze wyświetli się informacja „brak komunikacji z M1” oraz pojawi się alarm dźwiękowy. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury.

Szczegółowy opis budowy, pracy i obsługi regulatora temperatury znajduje się w dołączonej dokumentacji (patrz instrukcja obsługi sterownika).

Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi (wymaga nadzoru) a jego eksploatacja może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okresie grzewczym (z wyłączeniem przerw na okresowe czyszczenie, naprawy). Systematycznie wykonywane czynności konserwacyjno-czyszczących gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę kotła.

Kotłownia z kotłem na paliwo stałe nie jest kotłownią bezobsługową i wymaga okresowego nadzoru. W czasie pracy kotła konieczne jest codzienne wykonywanie czynności, aby nie dopuścić do powstania stanów awaryjnych.

OPIS BUDOWY KOTŁA:

Budowa kotła oparta na trójciągowej konstrukcji kanału spalinowego wymiennika z płomieniówkami (rury) oraz wyłożeniem w postaci paneli ceramicznych wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin do wodnej instalacji grzewczej. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym.

Drzwiczki wyczystne, paleniskowe oraz drzwiczki popielnikowe umieszczone są na ścianie czołowej kotła. Drzwiczki paleniskowe umożliwiają dostęp do czyszczenia poziomych paneli ceramicznych oraz okresowego czyszczenia palnika peletowego. Drzwiczki wyczystne umożliwia łatwy dostęp do czyszczenia płomieniówek wymiennika ciepła. Drzwiczki popielnikowe pozwalają natomiast usunąć pył wytrącający się w kanale spalinowym. W górnej części wymiennika ciepła przyspawany jest króciec wody gorącej, a w dolnej, na ścianie tylnej króciec wody powrotnej. Króciec spustowy G ¾” znajduje się na ścianie bocznej w dolnej części kotła, pełni on również funkcję dopływu wody schładzającej (wodociągowej) w przypadku montażu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem zawór termostatyczny (urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, wg rys. 12, rys. 13). Na ścianie bocznej w górnej części kotła umiejscowiono króciec montażowy (G ½”) czujnika temperatury z kapilarą L=150 mm. Całość konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Stopki regulacyjne pozwalają na ostateczne ustalenie położenia kotła względem podłogi (montaż wg rys. 10), zakres regulacji 30 mm. Ewentualny montaż stopek regulacyjnych jest po stronie użytkownika

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji (rys. 11).

Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną przepustnicę spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego umożliwia jego przydławienie (regulacja). Z boku czopucha znajdują się natomiast otwory do czyszczenia.

UWAGA:

W kotle SAS BIO COMPACT z czopuchem do góry (wychodzącym bezpośrednio z dekla górnego izolacji) należy zamontować przepustnicą spalin na przewodzie łączącym czopuch z kominem. Na wyposażeniu kotła SAS BIO COMPACT (CG-czopuch do góry) jest przedłużka: kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystką. W przypadku zbyt dużego ciągu kominowego przepustnica umożliwia jego przydławienie (regulacja).
W czopuchu zamontowano czujnik temperatury spalin (półprzewodnikowy PT1000), który reguluje proces spalania oraz zmniejsza stratę kominową (regulacja wentylatora nadmuchowego). W razie konieczności kostka przyłączeniową umożliwia jego szybką i prostą wymianę (patrz. rys. 4).

UWAGA:

Dla prawidłowego działania regulatora sterującego procesem spalania – praca automatycznego podajnika paliwa – zaleca się okresowe oczyszczanie powierzchni czujnika z nalotu w postaci pyłu/sadzy.

Ponieważ w całej przestrzeni wewnętrznej kotła panuje nadciśnienie, dlatego jest on wyposażony w drzwiczki ogniowe i otwory rewizyjne posiadające uszczelnienie obwodowe (sznur ceramiczny, uszczelki) oraz połączenia śrubowego do szczelnego zamknięcia. W tym celu zastosowano również system regulacji zawiasów i zamknięcia drzwiczek oraz pokrywy zasobnika opału.

W celu zmniejszenia strat ciepła oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury zewnętrznych powierzchni kotła zastosowano niepalne materiały izolacyjne. Powierzchnia wymiennika ciepła jest izolowana od otoczenia za pomocą poszycia zewnętrznego z blach stalowych malowanych proszkowo pod którymi umieszczono izolację termiczną z bezazbestowej, niepalnej wełny mineralnej. Materiał izolacyjny wypełnia szczelnie przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła (zewnętrza blacha izolacyjna malowana proszkowo). Drzwiczki kotła posiadają budowę z wykorzystaniem materiału izolacyjnego który ogranicza straty ciepła. Zastosowano dodatkową przegrodę zabezpieczającą żar w drzwiczkach paleniskowych. Kocioł posiada dodatkową obudowę drzwiczek przednich w postaci otwieranej osłony zewnętrznej, zabezpieczającej przed przypadkowym kontaktem z powierzchniami ulegającymi nadmiernemu nagrzewaniu. Rączki drzwiczek, wyczystek, przepustnicy spalin wykonane są z elementów niepalnych znacznie ograniczających przewodzenie ciepła. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa zastosowano piktogram oraz zapis na tabliczce znamionowej informujący użytkownika o elementach nie izolowanych gorących (czopuch).

Elementy ruchome (motoreduktor, wentylator nadmuchowy, podajnik paliwa) umieszczone pod koszem zasypowym zabezpieczono przed bezpośrednim dostępem za pomocą demontowanych osłon. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa zastosowano piktogram informujący użytkownika o obecności elementów ruchomych.

Zbiornik paliwa wyposażony jest w otwór zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zamykającym. Konstrukcja zasobnika wyposażonego w lej zsypowy umożliwia swobodny transport opału (grawitacyjne opróżnienie). Dodatkowo jest on wyposażony w wyłącznik krańcowy przerywający pracę wentylatora nadmuchowego oraz podajnika paliwa po otwarciu klapy! (patrz. rys. 6, rys. 7). Na wyświetlaczu sterownika pojawia się następujący komunikat: „Klapa otwarta”. Po zamknięciu klapy zasobnika opału, kontynuowany jest przerwany tryb pracy. Wewnątrz klapy znajduje się informacja dla użytkownika o obecności i działaniu wyłącznika krańcowego (czujnik otwarcia klapy zasobnika).

UWAGA !!!

Ze względu na zamontowany wyłącznik krańcowy, pokrywa zasobnika opału musi być zawsze (podczas normalnej pracy kotła) szczelnie zamknięta!

W górnej części wymiennika ciepła przyspawany jest króciec wody gorącej, a w dolnej, na ścianie tylnej króciec wody powrotnej. Króciec spustowy (G¾’’) znajduje się na ścianie bocznej w dolnej części kotła, pełni on również funkcję dopływu wody schładzającej (wodociągowej) w przypadku montażu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem zawór termostatyczny (urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, wg rys. 12, rys. 13). Na ścianie bocznej w górnej części kotła umiejscowiono króciec montażowy (G ½’’) umożliwiający podłączenie czujnika temperatury z kapilarą L=150 mm od zaworu zabezpieczenia termicznego (patrz. rys. 5).

Rysunek 5 Miejsce montażu czujnika temperatury z kapilarą  zawór zabezpieczenia termicznego

4. WYPOSAŻENIE KOTŁA SAS BIO COMPACT    

Kocioł automatyczny SAS BIO COMPACT ze sterowaniem dostarczony jest w stanie zmontowanym wyposażony w sterownik, wentylator nadmuchowy, palnik peletowy (SAS MULTI FLAME), ceramiczny deflektor spalin, zasobnik opału, drzwiczki popielnikowe, paleniskowe, wyczystne, przegrodę zabezpieczającą żar. Korpus kotła obłożony jest izolacją termiczną z wełny mineralnej, która posiada obudowę w postaci płaszcza z blach stalowych malowanych proszkowo o wysokiej odporności antykorozyjnej. Kocioł SAS BIO COMPACT wyposażony jest w palnik przeznaczony do spalania peletów oraz zasobnik opału z lewej (L) lub prawej (P) strony. Należy jednoznacznie określić (w zamówieniu) stronę montażu podajnika paliwa/zasobnika opału, ponieważ nie ma możliwości ich późniejszego przełożenia z jednej strony na drugą. Wyposażenie elektroniczne (sterowanie) kotła SAS BIO COMPACT wyszczególniono w dołączonej instrukcja obsługi regulatora temperatury.

 

Tabela.1 Wyposażenie kotła SAS BIO COMPACT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE KOTŁA

1

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotła (instrukcja obsługi + karta gwarancyjna)

szt

1

2

Instrukcja obsługi + karta gwarancyjna regulatora temperatury (sterownika)

szt

1

3

Karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego

szt

1

 

4

Regulator temperatury (sterownik z obsługą dwóch zaworów mieszających, kolorowy dotykowy wyświetlacz, wbudowany moduł Ethernet) wraz z zestawem przewodów oraz czujników do obsługi instalacji (szczegóły DTR sterownika)

 

szt

 

1

5

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB

szt

1

6

Czujnik temperatury spalin

szt

1

7

Termometr analogowy

szt

1

 

 

 

 

8

Palnik peletowy SAS MULTI FLAME:

- moduł sterujący praca palnika, listwa zasilająca
- wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL)
- podajnik paliwa z motoreduktorem
- ruszta ruchome z silnikiem napędowym, palenisko biomasy
- grzałka (zapalarka elektryczna)
- kształtka z ogniotrwałego materiału ceramicznego
- czujnik pozycjonowania ruszt (hallotron),
- czujnik temperatury podajnika
- fotokomórka (czujnik ognia)

 

 

 

 

szt

 

 

 

 

1

9

Osłona elementów ruchomych (zabudowa zasobnika paliwa)

szt

1

10

Przegroda ze stali nierdzewnej, izolowana termicznie, zabezpieczająca drzwiczki paleniskowe

szt

1

11

Przegroda ze stali nierdzewnej zabezpieczająca drzwiczki wyczystne

szt

1

12

Zasobnik paliwa

szt

1

13

Czujnik otwarcia klapy zasobnika

szt

1

14

Przedłużka czopucha ** (kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystką)

szt

1

15

Szuflada popielnicowa

szt

1

16

Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar

szt

1

17

Komplet narzędzi do obsługi kotła (pogrzebacz, wycior, zgarniacz, łopatka do popiołu)

szt

1

18

Stopki regulacyjne do poziomowania kotła

szt

4

19

Króciec montażowy (G½) zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem

szt

1

** dot. kotłów w wersji z czopuchem do góry

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE KOTŁA

1

Regulator pokojowy ST-292v3 lub ST-292v2 (komunikacja bezprzewodowa) lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy) lub ST-280+ST-260 (komunikacja

bezprzewodowa) lub ST-281C (komunikacja bezprzewodowa)

szt

1

2

Moduł sterujący dodatkowym zaworem mieszającym TECH: ST-431n lub i-1 lub i-1m

szt

1

3

Moduł GSM TECH ST-65

szt

1

 

4

Zawór termostatyczny z kapilarą (G ½”) zabezpieczający przed przegrzaniem:

 • - układ otwarty z wymiennikiem płytowym (np. Regulus typ BVTS)
 • - układ zamknięty (np. SYR 5067)

szt

1

5

Moduł obsługi bufora ciepła TECH ST-66B

szt

1

6

Moduł sterujący zewnętrznym zasypem paliwa wraz z zestawem czujników poziomu paliwa TECH ST-67

szt

1

5. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Podstawowe parametry energetyczne i dane techniczno-eksploatacyjne ko- tłów typu SAS BIO COMPACT o mocy cieplnej od 10 do 25 kW wyszczególniono w tab. 2, tab. 3 oraz na rys. 6, rys. 7.

 

Lp.

Parametr

Jedn.

SAS BIO COMPACT 10÷25 kW

1.

Nominalna moc/typ kotła

kW

10

12

15

20

25

2.

Pow. grzewcza wymiennika

m2

0.9

1.0

1.3

1.8

2.2

3.

Zakres mocy

kW

3,0÷10

3,6÷12

4,5 ÷ 15

6,0 ÷ 20

7,5 ÷ 25

4.

Sprawność cieplna

%

91,1 ÷ 91,8

5.

Klasa efektywności energetycznej

-

A+

A+

A+

A+

A+

6.

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) sprawność/emisja spalin

-

klasa 5 (najwyższa)

7.

Paliwo

-

pelet

8.

Klasa paliwa (wg EN 14961-2)

-

paliwo biogeniczne – klasa „C1”

9.

Zużycie paliwa *

kg/h

1,3

1,5

1,9

2,4

3,1

10.

Pojemność zasobnika paliwa

dm3

kg

130

~ 85 ÷ 95

150

~ 100 ÷ 110

200

~ 130 ÷ 140

210

~ 140 ÷ 150

210

~ 140 ÷ 150

11.

Pojemność wodna kotła

l

57

68

80

90

115

12.

Masa kotła (bez wody)

kg

420

450

490

550

590

13.

Wymagany minimalny ciąg spalin

mbar

~ 0,15

~ 0,18

~0,20

~0,20

~0,22

14a.

Strumień masy spalin przy mocy

nominalna

g/s

6,6÷7,0

8,2÷8,8

11,2÷12,0

13,7÷14,7

20,3÷21,8

14b.

minimalna

g/s

2,4÷2,9

2,9÷3,2

4,5÷4,9

6,9÷7,4

7,0÷7,5

15a.

Temperatura spalin przy mocy

nominalna

°C

120 ÷ 140

15b.

minimalna

°C

60 ÷ 80

16a.

Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy nominalnej

przy T=10K

mbar

2,5 ÷ 5,1

16b.

przy T=20K

mbar

0,8 ÷ 3,1

17.

Zalecana temp. robocza wody grzewczej

°C

60 ÷ 80

18.

Max. dopuszczalna temperatura robocza

°C

85

19.

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

1,5

20.

Wymagana temp. wody powrotnej**

°C

50

21.

Zasilanie elektryczne

V/Hz

~230V/50Hz

22.

Pobór mocy ***

W

do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)

23.

Poziom hałasu (wg PN-EN 15036-1:2006)

dB

< 65 dB(A)

 

 

 

 

24.

 

 

 

Wymiary podstawowe kotła

A

mm

1000

1000

1030

1030

1100

A1

mm

680

680

740

740

820

B

mm

990

990

1090

1200

1200

B1

mm

490

490

490

560

560

H **)

mm

1430

1510

1510

1510

1510

H1 **)

mm

1290

1370

1410

1410

1410

H2 **)

mm

940

1010

1050

1050

1050

H3 **)

mm

165

165

165

160

160

25.

Przekrój czopucha (średnica zew.)

mm

Ø160

Ø160

Ø180

Ø180

Ø180

26.

Średnica króćca zasilanie/powrót)

G 1¼

G 1½

27.

Średnica króćca spustowego

G ¾

28.

Zawór bezpieczeństwa (2,5 bar)

G ½

29.

Min. wysokość komina

m

6

7

8

30.

Min. przekrój przewodu kominowego

cm x cm

mm

16x16

Ø 160

16x16

Ø 160

17x17

Ø 200

18x18

Ø 210

20x20

Ø 220

 

*

 

przy pracy z obciążeniem średnim (50% mocy nominalnej kotła) dla paliwa dedykowanego (pelet) określonego w rozdz. 6 Paliwo. W warunkach rzeczywistych zużycie opału może różnić się od podanego w tabeli. Wpływ na ilość spalanego opału ma m.in. jakość paliwa, rodzaj instalacji grzewczej, parametry pracy kotła, ciąg kominowy, stopień zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnątrz i na zewnątrz ogrzewanego obiektu, izolacja budynku.

**

w przypadku nie zastosowania się do zaleceń dotyczących utrzymania podanych zakresów temperatury wody grzewczej kocioł należy obowiązkowo podłączyć do instalacji grzewczej wyposażonej w zawór czterodrożny, zabezpieczający przed tzw. „korozją niskich temperatur”


***

chwilowy pobór mocy zależy od trybu pracy urządzenia

**)

w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 29 mm do max. 56 mm

 

Lp.

Parametr

Jedn.

SAS BIO COMPACT (CG) /WERSJA Z CZOPUCHEM DO GÓRY/

1.

Nominalna moc/typ kotła

kW

10

12

15

20

25

2.

Pow. grzewcza wymiennika

m2

0.9

1.0

1.3

1.8

2.2

3.

Zakres mocy

kW

3,0÷10

3,6÷12

4,5 ÷ 15

6,0 ÷ 20

7,5 ÷ 25

4.

Sprawność cieplna

%

91,1 ÷ 91,8

5.

Klasa efektywności energetycznej

-

A+

A+

A+

A+

A+

6.

Klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) sprawność/emisja spalin

-

klasa 5 (najwyższa)

7.

Paliwo

-

pelet

8.

Klasa paliwa (wg EN 14961-2)

-

paliwo biogeniczne – klasa „C1”

9.

Zużycie paliwa *

kg/h

1,3

1,5

1,9

2,4

3,1

10.

Pojemność zasobnika paliwa

dm3

kg

130

~ 85 ÷ 95

150

~ 100 ÷ 110

200

~ 130 ÷ 140

210

~ 140 ÷ 150

210

~ 150 ÷ 150

11.

Pojemność wodna kotła

l

57

68

80

90

115

12.

Masa kotła (bez wody)

kg

420

450

490

550

590

13.

Wymagany minimalny ciąg spalin

mbar

~ 0,15

~ 0,18

~0,20

~0,20

~0,22

14a.

Strumień masy spalin przy mocy

nominalna

g/s

6,6÷7,0

8,2÷8,8

11,2÷12,0

13,7÷14,7

20,3÷21,8

14b.

minimalna

g/s

2,4÷2,9

2,9÷3,2

4,5÷4,9

6,9÷7,4

7,0÷7,5

15a.

Temperatura spalin przy mocy

nominalna

°C

120 ÷ 140

15b.

minimalna

°C

60 ÷ 80

16a.

Opory przepływu wody przez kocioł dla mocy nominalnej

przy T=10K

mbar

2,5 ÷ 5,1

16b.

przy T=20K

mbar

0,8 ÷ 3,1

17.

Zalecana temp. robocza wody grzewczej

°C

60 ÷ 80

18.

Max. dopuszczalna temperatura robocza

°C

85

19.

Max. dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

1,5

20.

Wymagana temp. wody powrotnej**

°C

50

21.

Zasilanie elektryczne

V/Hz

~230V/50Hz

22.

Pobór mocy ***

W

do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)

23.

Poziom hałasu (wg PN-EN 15036-1:2006)

dB

< 65 dB(A)

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

Wymiary podstawowe kotła

A1

mm

680

680

740

740

820

A2

mm

710

710

770

770

850

B

mm

990

990

1090

1200

1200

B1

mm

490

490

490

560

560

H **)

mm

1430

1510

1510

1510

1510

H1 **)

mm

1290

1370

1410

1410

1410

H3 **)

mm

165

165

165

160

160

H4 **)

mm

1820

1910

1910

1910

1910

 

H5 **)

mm

1430

1510

1570

1570

1570

25.

Przekrój czopucha (średnica zew.)

mm

Ø160

Ø160

Ø180

Ø180

Ø180

26.

Średnica króćca zasilanie/powrót)

G 1¼

G 1½

27.

Średnica króćca spustowego

G ¾

28.

Zawór bezpieczeństwa (2,5 bar)

G ½

29.

Min. wysokość komina

m

6

7

8

30.

Min. przekrój przewodu kominowego

cm x cm

mm

16x16

Ø 160

16x16

Ø 160

17x17

Ø 200

18x18

Ø 210

20x20

Ø 220

 

*

przy pracy z obciążeniem średnim (50% mocy nominalnej kotła) dla paliwa dedykowanego (pelet) określonego w rozdz. 6 Paliwo. W warunkach rzeczywistych zużycie opału może różnić się od podanego w tabeli. Wpływ na ilość spalanego opału ma m.in. jakość paliwa, rodzaj instalacji grzewczej, parametry pracy kotła, ciąg kominowy, stopień zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnątrz i na zewnątrz ogrzewanego obieku, izolacja budynku.


**

w przypadku nie zastosowania się do zaleceń dotyczących utrzymania podanych zakresów temperatury wody grzewczej kocioł należy obowiązkowo podłączyć do instalacji grzewczej wyposażonej w zawór czterodrożny, zabezpieczający przed tzw. „korozją niskich temperatur”


***

chwilowy pobór mocy zależy od trybu pracy urządzenia

**)

w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 29 mm do max. 56 mm

6. PALIWO

Bezproblemowa eksploatacja kotła SAS BIO COMPACT z palnikiem peletowym SAS MULTI FLAME zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa. Właściwy dobór typu i gatunku biomasy gwarantuje nie tylko oszczędność w zużyciu opału (skutecznie spalanie paliwa), ale także zmniejsza nakład czasu przy obsłudze kotła.

Paliwem do kotłów grzewczych typu SAS BIO COMPACT jest biomasa w postaci sprasowanego granulatu drewna typu pelety wg EN 14961-2 klasy C1*. Nie należy stosować paliwa o grubszej niż podana granulacji**, gdyż tego rodzaju paliwo może utrudniać pracę podajnika i doprowadzić do jego uszkodzenia. Kocioł typu SAS BIO COMPACT wyposażony w automatyczny palnik peletowy nie jest urządzeniem do spalania paliw kopalnych.

UWAGA ! Stosowanie innych paliw niż zalecane przez producenta może przyczynić się do uszkodzenia palnika, co w konsekwencji prowadzi do utraty gwarancji na w/w palnik.

Tabela. 3 Podstawowe parametry peletów przeznaczonych dla kotłów typu SAS BIO COMPACT

Lp.

Parametr

Jednostka

Zakres

1

Średnica

mm

6 8

2

Długość

mm

5 35

3

Gęstość nasypowa

kg/m3

³ 600

4

Wartość opałowa

MJ/kg

> 17

5

Ścieralność

%

£ 2,5

6

Zawartość popiołu

%

£ 0,5

7

Zawartość siarki

%

£ 0,03

8

Zawartość azotu

%

£ 0,3

9

Zawartość chloru

%

£ 0,02

10

Zawartość wilgoci

%

£ 12


* PN-EN 303-5:2012 przywołuje w Rozdz.1 normę EN 14961-2, która została wycofana i zastąpiona przez Niedopuszczalne jest spalanie materiałów z tworzyw sztucznych, spalanie ich może doprowadzić do uszkodzenia paleniska. Zanieczyszczenie powierzchni wymiennika prowadzi do obniżenia sprawności kotła i pogorszenia procesu spalania. Zabrania się stosowania materiałów łatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalnik) do rozpalania kotła, może to przyczynić się do powstania pożaru lub wybuchu.

Kotły grzewcze opalane paliwem biogenicznym klasy „C1” wg Rozdz.1 normy PN-EN 303-5:2012

Gęstość decyduje o trwałości paliwa, ścieralności, powstawaniu miazgi, a w efekcie zbyt niska może być przyczyną blokowania mechanizmu podajnika.

Zabronione jest stosowanie paliwa o wilgotności wyższej niż podana powyżej w tabeli. Paliwo o dużej wilgotności może być przyczyną problemów z rozpalaniem, a także utrudniać prawidłowy proces spalania oraz doprowadzić do uszkodzenia ślimaka, rury podajnika, zasobnika opału (przedwczesna korozja).

Dodatkowo wyposażenie paleniska w mechanizm odpopielania za pomocą ruchomych rusztowin pozwala na zastosowanie paliw posiadających tendencję do wytwarzania szlaki.

Właściwy dobór biomasy gwarantuje nie tylko oszczędność w zużyciu opału (skutecznie spalanie), ale także zmniejsza nakład czasu przy obsłudze kotła. Stosowanie zalecanego typu i gatunku paliwa zapewnia prawidłową i bezawaryjną pracę podajnika oraz kotła, oszczędne zużycie paliwa w porównaniu ze słabej jakości peletem, a także wpływa na ograniczenie emisję szkodliwych związków podczas procesu spalania.

Paliwo o słabych parametrach jakościowych (duża wilgotność, niska kaloryczność, obecność kamieni, itp.) może powodować problemy z doborem ustawień do optymalnej pracy kotła, prowadzić do tworzenia się spieków na palenisku, oraz dużych strat paliwa w popiele.

UWAGA: W warunkach rzeczywistych zużycie opału może różnić się od podanego w tab.2, tab.3. Wpływ na ilość spalanego opału ma m.in. jakość paliwa, rodzaj instalacji grzewczej, parametry pracy kotła, ciąg kominowy, stopień zbrudzenia wymiennika, temperatura wewnętrz i na zewnątrz ogrzewanego obiektu, izolacja budynku.

UWAGA: Zasobnik opału powinien być zasypywany paliwem wolnym od wody, nie zawierającym nadmiernych ilości drobnych frakcji lub ciał obcych! Duża wilgotność i zanieczyszczenia dostarczane do zasobnika wraz z opałem niekorzystnie wpływają na żywotność kosza zasypowego! Należy stosować paliwa zalecane przez producenta (najlepiej z atestem)!

Składowisko paliwo powinno być zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. W tym celu należy przygotować miejsce zadaszone, suche, wentylowane. Powierzchnia składu opału powinna umożliwić zgromadzenie opału na cały sezon grzewczy.

7. WYTYCZNE MONTAŻU KOTŁÓW

Montaż kotła powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana, posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych). Obowiązkiem instalatora jest szczegółowe zaznajomienie się z produktem, jego funkcjonowaniem oraz sposobem działania układów zabezpieczających. Przekazanie niezbędnego minimum wiedzy w zakresie uruchomienia i codziennej obsługi kotła użytkownikowi finalnemu.

Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej, bezwzględnie, należy dokładnie zapoznać się z Dokumentacją Techniczno-Rozruchową

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
Kotłownia, w której zainstalowany zostanie kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania).
 1. UWAGA: W pomieszczeniu kotłowni niedopuszczalne jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej.
 2. W szczególności należy spełnić następujące wymagania:
 3. • kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł umieścić jak najbliżej komina,
 4. • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 5. • kotłownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mieć wentylację nawiewną
 6. w postaci niezamykalnego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm2
 7. • kotłownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mieć wentylację wywiewną (kanał z materiału niepalnego) pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniej niż 14x14 cm
 8. • kanał wentylacji wywiewnej powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.
 9. • Kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZALECANE JEST WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W CZUJNIK TLENKU WĘGLA (CO) ORAZ CZUJNIK DYMU

HAŁAS I SPOSOBY JEGO ZMNIEJSZENIA

Producent dołożył wszelkich możliwych starań aby poziom głośności emitowany przez urządzenie grzewcze był na bezpiecznym dopuszczalnym poziomie <65dB(A). Podzespoły montowane w kotle charakteryzują się niskim współczynnikiem hałasu (wentylator, podajnik paliwa). Kanały doprowadzające powietrze zostały tak skonstruowane aby nie wywoływały nadmiernego hałasu na skutek przepływu powietrza. Ponieważ nie ma technicznych możliwości kontroli stanu zużywających się elementów kotła oraz detekcji obecności elementów niepożądanych w kotle i jego podzespołach zawarto informację w instrukcji kotła (oraz w formie pomocy techniczno-serwisowej) postępowania w przypadkach awaryjnych. Zużywające się (zniekształcone w wyniku eksploatacji elementy kotła, podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego) mogą emitować nadmierny hałas, dlatego też zaleca się wykonywanie regularnych przeglądów techniczno-konserwacyjnych. Ze względu na budowę kotła na paliwo stałe oraz montowane w nim elementy ruchome należy zamontować go w wydzielonym pomieszczeniu (patrz. rozdz. 7.1 „Wymagania dotyczące kotłowni”). W celu zminimalizowania przenoszenia hałasu z urządzenia grzewczego na pozostałe części instalacji można zastosować łączniki amortyzujące (kompensator drgań, np. EFAR, DANFOSS, itp.). Kocioł należy posadowić zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdz. 7.3 „Ustawienie kotła”.

Kocioł powinien być tak ustawiony, by umożliwić łatwą i bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, zasyp paliwa oraz czyszczenie kotła. W szczególności należy zapewnić dostęp do drzwiczek rewizyjnych, wyczystek czopucha oraz przewodu kominowego w celu okresowego usuwania pozostałości po procesie spalania.

Odległość kotła od ścian kotłowni, materiałów palnych nie powinna być mniejsza niż 1 m.

Nie wymaga się specjalnego fundamentu do posadowienia kotła. Zaleca się ustawienie go na podeście betonowym o wysokości 5 cm lub bezpośrednio na ogniotrwałej posadzce. Podłoże, na którym spoczywa kocioł powinno być dokładnie wypoziomowane, a wytrzymałość podłogi (stropu) powinna być dostateczna ze względu na masę kotła. W przypadku niedokładnie wypoziomowanego podłoża istnieje możliwość montażu stopek regulacyjnych w celu jednoznacznego ustalenia położenia kotła względem podłogi. Na wyposażeniu kotła typu SAS BIO COMPACT znajdują się 4 szt. stopek regulacyjnych wraz z kpl. nakrętek i podkładek montażowych. Sposób montaż stopek regulacyjnych przedstawia rys. 10 A). Regulacja położenia kotła względem podłogi obywa się kluczem płaskim 19 przy pomocy dolnej nakrętki

– ustalającej (poz. 2). Po ostatecznym ustaleniu wysokości kotła względem podłogi należy nałożyć górną podkładkę (poz. 3), całość zablokować przez wkręcenie górnej nakrętki – blokującej (poz. 2). Klucz płaski 19 nie stanowi wyposażenia kotła.
PODŁĄCZENIE KOTŁA DO KOMINA
Sposób wykonania przewodu kominowego oraz podłączenia do niego kotła powinien być zgodny z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustyuowanie).

Kocioł należy połączyć bezpośrednio do komina za pomocą przyłącza dymowego wykonanego w postaci rury stalowej, o grubości 3mm (o wytrzymałości temp.

>400°C) o średnicy umożliwiającej szczelne osadzenie na wylocie czopucha i wsunięcie do przewodu kominowego. Miejsce łączenia czopucha z kominem należy dokładnie uszczelnić (np. silikon wysokotemperaturowy, szczeliwo ceramiczne itp.). Rura powinna lekko wznosić się w kierunku komina (min. 5°).

Zwymiarowanie i dobór przewodu kominowego oraz łącznika należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo systemu kominowego powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia.

Przewód kominowy, do którego zostanie podłączony kocioł centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (np. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690).

Wysokość i przekrój komina oraz dokładność jego wykonania mają znaczący wpływ na prawidłową pracę kotła, dlatego powinny zapewnić utrzymanie wymaganej wielkości ciągu kominowego, (patrz. tab. 2, tab. 3).

Zbyt mały ciąg może również powodować lub sprzyjać wytwarzaniu się sadzy osiadającej w kanałach konwekcyjnych kotła.

Jeżeli ciąg w kominie jest za wysoki, będzie powodować nadmierne zasysanie powietrza do palnika z zewnątrz, powiększając straty cieplne i będzie wpływać na zwiększenie ilości pyłu wydmuchiwanego z popiołu. Przepustnica spalin zamontowania w czopuchu umożliwia przydławienie zbyt wysokiego ciągu kominowego. Dodatkowo wyczystka umożliwia okresowe czyszczenie systemu odprowadzenia spalin.

UWAGA:

W kotle SAS BIO COMPACT z czopuchem wychodzącym bezpośrednio z dekla górnego izolacji należy zamontować przepustnicę spalin na przewodzie łączącym czopuch z kominem. Na wyposażeniu kotła SAS BIO COMPACT (CGczopuch do góry) jest przedłużka: kolano nastawne 0-90° trzysegmentowe z szybrem oraz wyczystką.

W przypadku zbyt dużego ciągu kominowego przepustnica umożliwia jego przydławienie (regulacja). Dodatkowo wyczystka umożliwia okresowe czyszczenie systemu odprowadzenia spalin.

Doboru wysokości i przekroju komina do mocy kotła należy dokonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia. Istotne jest, aby komin zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, bowiem spaliny wydostające się z kotła powinny mieć możliwość odbicia. Ważne jest również, aby w dolnej części komina znajdowała się wyczystka ze szczelnym zamknięciem. W celu uniknięcia powstania ciągu wstecznego w przewodzie kominowym, należy jego wysokość wyprowadzić ponad kalenicę dachu nie mniej niż 0,6 m. Przydatność (drożność) komina powinna być sprawdzona i potwierdzona przez uprawnionego kominiarza co najmniej raz w roku.

PRZED URUCHOMIENIEM KOTŁA NALEŻY WYGRZAĆ KOMIN!

Ze względu na niską temperaturę spalin wylotowych przy nominalnej i minimalnej mocy cieplnej kocioł może powodować emisję spalin mokrych, osadzanie się sadzy, niewystarczający ciąg kominowy. Może to być przyczyną zawilgocenia i korozji kominów murowanych. Zalecane jest stosowanie wkładu kominowego.

Zgodnie z pkt. 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012 producent podaje informacje dotyczącą wykonania komina:

• w przypadku modernizacji istniejących kanałów kominowych oraz dostosowania ich do pracy całorocznej kotła zalecany jest system odprowadzania spalin (np. JEREMIAS, KOMINUS, itp.) ze stali szlachetnej jednościenny lub dwuścienny (w zależności od miejsca montażu)
• w nowobudowanych obiektach dla pracy całorocznej kotła zalecany jest system odprowadzenia spalin ceramiczny odporny na działanie kondensatu, izolowany termicznie, z przewietrzaniem (np. SCHIEDEL, LEIER, itp.).

POŁĄCZENIE KOTŁA Z INSTALACJĄ GRZEWCZĄ

Kocioł powinien być połączony z instalacją grzewczą za pomocą złączy śrubunkowych, niedopuszczalne jest instalowanie kotła poprzez spawanie. Główne przyłącza instalacji wodnej zasilanie/powrót nie mogą być zredukowane poniżej średnicy króćca zamontowanego na kotle.

Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły kotła są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie.

Kocioł typu SAS BIO COMPACT można podłączyć w układzie otwartym lub zamkniętym zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia oraz wytycznymi producenta zawartymi poniżej.
Praca kotła w układzie zamkniętym jest możliwa po wyposażeniu instalacji w niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia. 


UWAGA:

Zaleca się, aby kocioł został podłączony do układu instalacji grzewczej wyposażonej w zawór czterodrogowy. Zaletą proponowanego sposobu podłączenia kotła jest funkcja ochrony kotła przed niskotemperaturową korozją, co zapobiega przedwczesnemu jego zużyciu.

Mieszanie czynnika grzewczego realizowane przez zawór czterodrogowy jest związane z koniecznością dostosowania temperatury w instalacji w zależności od zmian temperatury zewnętrznej. Montaż zaworu mieszającego jest konieczny, jeżeli temperatura zadana kotła będzie poniżej 60°C. W celu ochrony przed „korozją niskotemperaturową” kotła w zaworze czterodrogowym zamontowanym na powrocie następuje podniesienie temperatury wody powracającej z instalacji grzewczej w wyniku mieszania z wodą podgrzaną w kotle.

W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej należy podłączyć wymiennik ciepła (c.w.u.). Instalacja podgrzewania wody użytkowej powinna być wyposażona w elementy: pompę obiegową, czujnik temperatury c.w.u., podłączone na listwie zasilającej z boku kotła. Instalacji powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wykwalifikowaną osobę.

UKŁAD OTWARTY

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania). Objętość naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w całej instalacji grzewczej. 

UWAGA: Na wznośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody.

Kotły typu SAS BIO COMPACT mogą pracować z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Jeżeli w instalacji pracującej w systemie otwartym zastosowana jest pompa obiegowa na rurze zasilającej/powrotnej powinien być zamontowany zawór różnicowy, tak, aby w razie braku dostawy energii elektrycznej, czy awarii pompy, zawór mógł się otworzyć a obieg samoczynnie mógł zacząć pracować w systemie grawitacyjnym. Przykładowy sposób montażu kotła do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w systemie otwartym z wymuszonym obiegiem wody przedstawiono na rys. 11.

Kotły typu SAS BIO COMPACT mogą współpracować również z wodną instalacją centralnego ogrzewania za pośrednictwem wymiennika ciepła. Ze względu na małą pojemność wodną instalacji po stronie układu otwartego zalecany jest montaż zaworu zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem. Za wymiennikiem znajduje się instalacja grzewcza pracująca w systemie zamkniętym. Przykładowy sposób montażu kotła typu SAS BIO COMPACT do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w układzie z wymiennikiem ciepła przedstawiono na rys. 12. Standardowo kocioł wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temperatury z kapilarą (poz. 2); czujnik temperatury montuje się w najcieplejszym miejscu, w górnej części kotła. Zawór termostatyczny (w opcji) np. Regulus typu BVTS (poz. 8) stanowi zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotła instalowanego w układzie otwartym współpracującego z instalacją za pośrednictwem wymiennika płytowego. Podczas normalnej pracy zawór zabezpieczający przed przegrzaniem jest zamknięty i blokuje dopływ zimnej wody z sieci wodociągowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotła (powyżej temp. 95° C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, napływająca woda sieciowa chłodzi kocioł, wypływa z instalacji poprzez rurę przelewową (RP) otwartego naczynia wzbiorczego (poz. 10) do studzienki schładzającej (poz. 11) a następnie do kanalizacji.

Niedozwolony i zabroniony jest bezpośredni zrzut gorącej wody ze schładzania kotła, może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji kanalizacji.

Po spadku temperatury w otoczeniu czujnika poniżej 95°C następuje automatyczne zamknięcie zaworu zabezpieczającego i ustaje wypływ wody z naczynia przelewowego. Reduktor ciśnienia (poz. 7) na wejściu zaworu termostatycznego umożliwia automatyczną regulację i utrzymanie stałych, stabilnych warunków przepływu zimnej wody chłodzącej niezależnie od wahań ciśnienia przed zaworem. Ciśnienie wody sieciowej powinno być zredukowane do ok. 1,5 bar. Montaż zabezpieczenia termicznego (poz. 8) na dolocie zimnej wody zwiększa jego żywotność, ponieważ zawór chroniony jest przed zanieczyszczeniem poprzez zawapnienie w wyniku wycieków gorącej wody. Na wejściu wody chłodzącej musi być zainstalowany filtr siatkowy (poz. 6) do przechwytywania zanieczyszczeń mechanicznych, zabezpiecza zawór przed osadami i innymi obcymi materiałami (np. drobinkami metali i rdzy), które mogłyby się osadzać w gnieździe zaworu powodując jego awarię. Zawór zwrotny (poz. 5) zabezpieczający przed ewentualnym odpływem wody z instalacji do sieci wodociągowej, zainstalowany jest na przewodzie wodociągowym. W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepła w instalacji, zawór zabezpieczający przed przegrzaniem.

8) jest w stanie skutecznie schłodzić kocioł do bezpiecznej temperatury w kilka minut zabezpieczając urządzenie i instalację przed uszkodzeniem. Niezawodne działanie czujnika temperatury zapewnione jest przez dwa niezależne elementy termostatyczne. Każdy z nich ma swój własny czujnik i mieszek. Jeśli jeden z tych układów ulegnie uszkodzeniu, drugi wciąż jest w stanie otworzyć zawór.

Instalacja zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowaną osobę. Warunkiem sprawnego funkcjonowania zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem jest prawidłowo wykonana instalacja zgodnie z obecnie obowiązującemu przepisami w szczególności spełnienie wymagań odnośnie pojemności, wyposażenia, umieszczenia naczynia wzbiorczego systemu otwartego; minimalnych średnic, prowadzenia, układu połączeń rur zabezpieczających; ochrony przed zamarznięciem urządzeń zabezpieczających; odpowietrzenia instalacji ogrzewania wodnego.

Zaleca się sprawdzanie poprawności działania zaworu zabezpieczającego przed przegrzaniem (poz. 8) raz w roku przez wykwalifikowaną obsługę. Test przeprowadza się ręcznie wciskając czerwony przycisk, który otwiera przepływ przez zawór. Przynajmniej raz do roku należy wcisnąć czerwony przycisk na zaworze w celu usunięcia zabrudzeń oraz wyczyścić filtr siatkowy na wlocie wody chłodzącej. Należy kontrolować stan powierzchni czujnika temperatury (poz. 2), ponieważ wytrącające się osady mogą wpływać na błędne wskazania temperatury i wydłużać czas otwarcia zaworu zabezpieczającego przed przegrzaniem. Dla prawidłowego działania zaworu termostatycznego należy przestrzegać oznaczeń odpowiedniego kierunku przepływu podanego na korpusie zaworu.

Przedstawione schematy podłączenia kotła typu SAS do instalacji c.o. i

c.w.u. systemu otwartego są przykładowym rozwiązaniem. Opracowanie schematu instalacji i dobór parametrów technicznych należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.


UKŁAD ZAMKNIĘTY

Istnieje możliwość podłączenia kotła SAS BIO COMPACT wyposażonego w fabryczny systemu nawiewu oraz sterowania w instalacji typu zamkniętego pod warunkiem montażu zaworu bezpieczeństwa, naczynia przeponowego, armatury kontrolno-pomiarowej (manometr, termometr, itp.), urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem np. SYR typ 5067 oraz spełnieniu wymagań dot. pracy kotła, w szczególności zalecanej temperatury pracy 60-80°C, maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1,5 bar.

W przypadku montażu kotła w instalacji zamkniętej konieczne jest zastosowanie na instalacji grzewczej niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem w przypadku zakłóceń powinno być w stanie w sposób bezpieczny odprowadzić maksymalną możliwą moc cieplną lub, przy częściowo wyłączanym ogrzewaniu, szczątkową moc cieplną (zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012).
Zasada działania proponowanego zabezpieczenia dla układu zamkniętego w postaci zaworu schładzającego jest podobna jak opisanego w rozdz. 7.5.1 zaworu np. Regulus typ BVTS przeznaczonego dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym. Istotną różnicą jest możliwość pracy w układach zamkniętych, wyposażenie zaworu w część dopuszczającą wodę po przekroczeniu temperatury, fabryczny zawór zwrotny, reduktor ciśnienia oraz część, która stopniowo usuwa nadmiar ciepła po przekroczeniu określonej temperatury. Stopniowa praca zaworu termicznego SYR typ 5067 pozwala na stabilizację ciśnienia w systemie zamkniętym. Proponowane zabezpieczenie termiczne jest skuteczne przy podłączeniu do sieci wodociągowej. Nie wolno go stosować w przypadku zasilania w wodę poprzez hydrofor lub w miejscach gdzie występują częste przerwy w dostawie wody. W takich przypadkach należy zrezygnować z montażu kotła w układzie zamkniętym (patrz. rozdz. 7.5.1).
Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu zamkniętego, należy wykonać zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia (PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania, PN-EN 303-5, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Przykładowy sposób montażu kotła typu SAS BIO COMPACT do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w układzie zamkniętym przedstawiono na rys.
13.

Standardowo kocioł wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temperatury z kapilarą (poz. 3); czujnik temperatury L=150 mm montuje się w najcieplejszym miejscu, w górnej części kotła. Zawór termostatyczny (w opcji) np. SYR typ 5067 (poz. 6) stanowi zabezpieczenie termiczne kotła instalowanego w układzie zamkniętym. W przypadku rezygnacji z montażu zaworu zabezpieczającego należy króciec zabezpieczyć korkiem. Podczas normalnej pracy zawór zabezpieczający przed przegrzaniem jest zamknięty i blokuje dopływ zimnej wody z sieci wodociągowej do instalacji ogrzewczej. Przegrzanie kotła (powyżej temp. 90°C w płaszczu) powoduje stopniowe otwarcie zaworu termostatycznego zamontowanego na kotle, napływająca woda sieciowa chłodzi kocioł, wypływa z instalacji poprzez część wyrzutową zaworu SYR typ 5067 do studzienki schładzającej (poz. 16) a następnie do kanalizacji. Szczegółowa charakterystyka pracy w załączone karcie katalogowej zaworu SYR typ 5067 (patrz. karta katalogowa producenta, str. 48).


Przedstawione schematy podłączenia kotła typu SAS do instalacji c.o. i c.w.u. systemu zamkniętego są przykładowym rozwiązaniem. Opracowanie schematu instalacji i dobór parametrów technicznych należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.

POŁĄCZENIE KOTŁA Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ

Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących, szczegółowych przepisów kraju przeznaczenia. Instalacja elektryczna musi być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wadliwa instalacja może spowodować uszkodzenie sterownika oraz stanowić zagrożenie dla użytkowników kotłowni. Zabrania się stosowania przedłużaczy. Zalecane jest podłączenie urządzenia grzewczego na osobnym obwodzie elektrycznym posiadającym zabezpieczenie w rozdzielnicy głównej.

Zastosowano opisową identyfikację przewodów oraz czujników, różnorodny kształt i kolor wtyczek. Dodatkowa etykieta na kotle „przewody podłączyć zgodnie z opisem”.

Sterownik oraz urządzenia z nim współpracujące pracują pod napięciem 230 V, toteż wszelkie przyłączenia mogą być wykonywane jedynie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje(uprawnienia SEP do 1 kV). Wszelkie prace należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu i zachowaniu wszelkich należytych zasad ostrożności związanych z serwisem urządzeń elektrycznych (należy upewnić się, że wtyczka jest wyłączona z sieci !). Próba dokonywania samodzielnych zmian/ napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji. Dodatkowo urządzenia elektryczne posiadają oznakowanie informujące o niebezpieczeństwie w postaci piktogramu.

Należy zwrócić uwagę, aby przewody zasilające urządzenia pracujące pod napięciem znajdowały się z dala od elementów kotła, które w trakcie eksploatacji ulegają nagrzewaniu (czopuch, drzwiczki).

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej należy zapewnić zasilanie awaryjne dla instalacji grzewczej (sterownik, wentylator, motoreduktor, pompy obiegowe, zawory mieszające z siłownikiem) przy pomocy urządzenia dodatkowego: ups z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu lub agregat prądotwórczy.

8. WYTYCZNE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI       

UWAGA !

Przed rozpoczęciem eksploatacji doświadczony instalator powinien przeszkolić użytkownika z zakresu zasad obsługi i eksploatacji kotła oraz całej instalacji grzewczej. Należy zapoznać osobę obsługującą kocioł ze stanem nieprawidłowej pracy urządzenia oraz zaznajomić ze sposobem postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. 

NAPEŁNIANIE WODĄ

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy wykonać wodną próbę szczelności całej instalacji grzewcze. Przed przystąpieniem do badania szczelności, cała instalacja, powinna być skutecznie wypłukana wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić pracę kotła.

Woda przeznaczona do napełniania kotła i instalacji grzewczej powinna być, czysta, bez agresywnych związków chemicznych czy oleju oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów (PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczące jakości wody).

Woda do napełniania instalacji powinna spełniać następujące wymagania:

• odczyn pH: 8,0÷9,0 w instalacji miedzianej i z materiałów mieszanych stal/miedź; 8,0÷9,5 w instalacji ze stali i żeliwa; 8,0÷8,5 w instalacji z grzejnikami aluminiowymi.
• ogólna twardość wody £ 4,0mval/l (11,2 °dH /stopni niemieckich/).
• zawartość wolnego tlenu £ 0,1 mg O2/l
Twardością przejściowa powodowana przez wodorowęglany, które są nie-

trwałe termicznie i podczas ogrzewania przekształcają się w nierozpuszczalne w wodzie węglany tworzące kamień kotłowy. Część kamienia kotłowego osadza się na elementach instalacji, a część na elementach kotła – głównie na wymienniku. Kamień kotłowy jest bardzo dobrym izolatorem termicznym zmniejsza odbiór ciepła przez wodę kotłową, co prowadzi do przegrzewania się wymiennika i w konsekwencji do jego zniszczenia.

Napełnianie kotła i całej instalacji wodą powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. O całkowitym napełnieniu instalacji świadczy wypływ wody z rury przelewowej (w przypadku instalacji otwartej).

Przy napełnianiu układu c.o. wodą zaleca się poluzować śrubunek w miejscu połączenia kotła z instalacją (na króćcu wody gorącej). W momencie wypłynięcia wody dokręcić śrubunek.

Instalacji grzewcza otwarta ma bezpośredni kontakt z powietrzem, co powoduje odparowywanie i konieczność jej okresowego uzupełniania.
UWAGA: Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w przypadku awarii instalacji - stwierdzenia braku wody w kotle, a kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować uszkodzenie lub pęknięcie!


Po zakończeniu sezonu grzewczego nie należy spuszczać wody z instalacji i kotła. Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia naprawy, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej. 


ROZPALANIE I PRACA KOTŁA
Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz czy nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych.

UWAGA!

Należy również pamiętać, aby przed pierwszym rozruchem wygrzać komin.

Działanie to ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowego spalania paliwa. W tym celu należy rozpalić na palenisku nadmuchowym (na sterowniku należy w pracy ręcznej włączyć wetylator nadmuchowy) niewielką ilość drobno pociętego drewna, zgniecione kawałki papieru. Następnie z paleniska nadmuchowego należy usunąć pozostałość po spalaniu paliwa rozpałowego. Gdy w kominie powstanie odpowiedni ciąg spalin, komin zostanie wygrzany można rozpocząć właściwy proces rozpalania (w trybie pracy automatycznej). Wygrzanie przewodu kominowego oraz napełnienie ślimaka transportowego paliwem ma istotny wpływ na prawidłowy i bezpieczny proces rozpalania.


UWAGA:

Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury.

Brak wentylacji nawiewnej może prowadzić do wytworzenia dużej ilości gazów palnych o charakterze silnie wybuchowym (niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu kominowego).

UWAGA:

Zarówno zasobnik opału oraz rury transportowe paliwa są fabrycznie pozbawione paliwa. Z tego powodu w celu prawidłowego przebiegu procesu rozpalania konieczne jest ich napełnienie. W tym celu należy zasypać zasobnik paliwem, następnie w trybie pracy ręcznej uruchomić podajnik w celu pełnego napełnienia ślimaków transportowych paliwem. Kontrolę napełnienia podajnika można wykonać zdejmując obudową paleniska (patrz. rys. 8, poz.1). Przesypany nadmiar paliwa należy usunąć z paleniska (np. zrzucając do popielnika). Niedozwolone jest pozostawienie nadmiaru paliwa, ponieważ ustalona wstępna dawka zapłonowa paliwa zostanie zasypana automatycznie po uruchomienie procesu rozpalania. Uwaga nadmiar paliwa w fazie rozpalania może prowadzić do wytworzenia dużej ilości gazów palnych o charakterze silnie wybuchowym (niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu kominowego). Opisana powyżej procedura jest wymagana zarówno w przypadku nowego kotła (pierwsze uruchomienie) jak i w sytuacji całkowitego opróżnienia zasobnika opału. W trakcie normalnej eksploatacji kotła należy pamiętać o regularnym uzupełnianiu zasobnika paliwem.

Wygrzanie przewodu kominowego oraz napełnienie paliwem ślimaków transportowych umożliwia prawidłowy i bezpieczny proces rozpalania. Po spełnieniu powyższych zaleceń należy uruchomić automatyczny proces rozpalania – zapalarka ceramiczna (patrz. DTR sterownika).

Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne! Należy również stosować okulary ochronne (powierzchnie gorące oznaczono piktogramem).

Spaliny wydobywając się z zatkanego komina  niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z in- strukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła należy utrzymywać w czystości.

Należy stosować jedynie zalecane paliwa.

Przed rozpaleniem kotła należy zasypać zasobnik opału (magazyn paliwa) tak aby możliwe było zamknięcie pokrywy. Przy załadunku opału do kosza zasypowego należy sprawdzić, aby w zasypywanym paliwie nie znajdowały się kamienie, elementy metalowe itp. mogące zablokować mechanizm podajnika ślimakowego. Następnie należy załączyć sterownik w TRYB PRACY RĘCZNEJ*, na okres czasu, po którym ślimaki transportowe wypełnią paliwem rury podajnika. Następnie należy na sterowniku załączyć proces rozpalania automatycznego (zapalarka ceramiczna). W trybie pracy automatycznej kotła należy na sterowniku nastawić wartość temperatury zadanej (temperatura wody w kotle), zdefiniować czas pracy i określić przerwę pomiędzy kolejnymi załączeniami ruszt ruchomych (w zależności od jakości spalanych peletów). Czynność tę przeprowadzić należy stosując się do procedur zamieszczonych w instrukcji obsługi sterownika (Konfiguracja Parametrów Użytkownika). Ilość powietrza dostarczanego przez wentylator nadmuchowy powinna być dostosowana do intensywności spalania paliwa na palenisku nadmuchowym.

Przy rozpalaniu należy doglądać kocioł do czasu, kiedy osiągnie on temperaturę wody zasilającej 45°C. Jest to ważne, ponieważ różna jakość paliwa może spowodować wygaśnięcie kotła. W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie.

* szczegóły w załączone instrukcji obsługi sterownika

Po jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w zasadzie bezobsługowo a proces spalania odbywa się w sposób ciągły. Dalsza obsługa kotła ogranicza się do uzupełniania zasobnika paliwa i opróżniania szuflady popielnikowej z nagromadzonego popiołu. Kotłownia z kotłem automatycznym na paliwo stałe wymaga okresowego nadzoru. W czasie pracy kotła konieczne jest codzienne wykonywanie czynności, aby nie dopuścić do stanów awaryjnych.
Podczas załadunku paliwa do kosza zasypowego należy zwracać uwagę, aby w paliwie nie znajdowały kamienie mogące spowodować zablokowanie podajnika!


Nastawy sterownika należy wyregulować w zależności od aktualnych temperatur zewnętrznych oraz jakości spalanego paliwa. Wartości nastaw należy dobrać (kontro- lując stan i obraz ognia w palenisku).

W trybie pracy automatycznej sterownik dokonuje pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego wg wcześniej dobranych, optymalnych dla danego typu paliwa nastaw. Natomiast w zależności od warunków pogodowych regulację intensywności spalania oraz mocy cieplnej kotła należy zmieniać, dostosowując wartość temperatury wody opuszczającej kocioł do zmieniających się warunków (lub w przypadku zamontowania zaworu trój-lub czterodrożnego poprzez zmianę ustawienia zasuwy regulacyjnej).
Jednocześnie sterownik steruje pracą pompami c.o., c.w.u., podłogową, cyrkulacyjną (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompy).

Regularnie – przynajmniej raz na dobę – należy otwierać drzwiczki paleniska i sprawdzać stan płomienia (obraz paleniska). Przy rozpoznaniu ewentualnych nieprawidłowości należy wyregulować pracę kotła (patrz rozdz. 11

„Stany nieprawidłowej pracy kotła”).

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku, tj. od użytych do materiałów budowlanych, a szczególnie izolacyjnych.

W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie. W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (po- cenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe, niekorzystne zjawiska powinny ustąpić. Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w koszu zasypowym, bądź zablokowania podajnika na skutek obecności niepożądanych, twardych przedmiotów, kamieni itp.

UWAGA: Deklarowane przez producenta parametry kotła (wartości energetyczno-emisyjne, itp.) dotyczą paliwa (odpowiedniej jakości) spalanego na palenisku automatycznym.

CZYSZCZENIE KOTŁA

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych oraz rur wymiennika (płomieniówki).
Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni. Do tego celu służą narzędzia, w które wyposażony jest kocioł. Rozwiązanie konstrukcyjne wymiennika oparte o płomieniówki (rury) wpływa na proste i łatwe czyszczenia oraz możliwość podłączenia urządzenia w małej kotłowni. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła należy wyczyścić komorę spalania oraz kanały spalinowe poprzez drzwiczki rewizyjne na ścianie przedniej kotła.

Czyszczenie kanałów konwekcyjnych kotła dokonuje się poprzez drzwiczki rewizyjne (drzwiczki popielnika, paleniska, wyczystne) umieszczone na ścianie przedniej kotła. Należy ostrożnie oczyścić znajdujące się wewnątrz komory panele ceramiczne. Otwory te po czyszczeniu należy szczelnie zamknąć. Kocioł wyposażony jest w szufladę popielnicową umieszczoną w dolnej części urządzenia, którą trzeba regularnie opróżniać z pozostałości po procesie spalania (popiołu, pyłu, żużla).
Po dokładnym wyczyszczeniu kanałów czyścimy czopuch poprzez wyczystki boczne. Otwory te po czyszczeniu należy szczelnie zamknąć. Kocioł fabrycznie został wyposażony w komplet szczeliwa ceramicznego (patrz. drzwiczki rewizyjne). Zalecana jest regularna kontrola stanu uszczelnienia oraz jego wymiana w przypadku stwierdzenia zużycia.

UWAGA:

W przypadku kotła SAS BIO COMPACT w wersji z czopuchem do góry bezpośrednio z dekla górnego izolacji należy zwrócić uwagę na czyszczenie przewodułączącego czopuch z kominem poprzez wyczystkę zamontowaną na przewodzie spalinowym.
W tym modelu na ścianie bocznej kotła (od strony listwy zasilającej, patrz rys. 7, rys.14) znajduje się dodatkowa wyczystka komory spalin. Umożliwia ona dostęp do czyszczenia wymiennika ciepła za płomieniówkami. Należy zachować dostęp umożliwiający swobodne czyszczenia komory spalin.


Rysunek 14 
Wyczystka boczna w kotle SAS BIO COMPACT (CG)

wersja z czopuchem do góry

W przestrzeni paleniskowej szczególną uwagę należy zwrócić na okresowe oczyszczanie otworów w płycie paleniska automatycznego oraz na jego ściankach bocznych (patrz. rys. 8, poz. 11). Czynności te należy wykonywać po wygaszeniu kotła, gdy palenisko ostygnie do temperatury umożliwiającej bezpieczne czyszczenie urządzenia. Dostęp do paleniska możliwy jest po zdjęciu obudowy (część górna), przy użyciu dostępnych narzędzi (np. pogrzebacz), wykorzystując uchwyt montażowy na obudowie. Demontaż obudowy należy przeprowadzić ostrożnie tak, aby nie uszkodzić zamontowanej w niej kształtki z ogniotrwałego materiału ceramicznego. Po demontażu obudowy należy oczyścić również powierzchnię kształtki ceramicznej z pozostałości po spalaniu biomasy (popioły, spieki). Dodatkowo należy dokonywać okresowego oczyszczania znajdującej się pod paleniskiem komory powietrznej, w której gromadzi się popiół spadający z płyty paleniska automatycznego. Czyszczenia takiego dokonuje się poprzez wyczystkę komory powietrznej, która znajduję się pod paleniskiem automatycznym. Po oczyszczeniu paleniska należy zamknąć wyczystkę komory powietrznej oraz zamontować obudowę paleniska wraz z kształtką ceramiczną (patrz. rys. 8).
Spalanie gorszej jakości paliw może powodować powstawanie zwiększonej ilości popiołu jako produktu procesu spalania. Mechanizm czyszczenia paleniska wykonuje cykliczne przedmuchy oraz ruch rusztowin. Spalanie gorszej jakości paliw może powodować gromadzenie się na płycie paleniska (część stała) pozostałości w postaci popiołu. Wówczas należy zdemontować obudowę paleniska i usunąć popiół do szuflady popielnicowej. Gromadzenie popiołu nie jest wadą w działaniu palnika a konsekwencją spalania paliw gorszej jakości. Sterowanie pracą podajnika paliwa, wentylatora nadmuchowego odbywa się automatycznie w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. Częstotliwość załączania mechanizmu ruszt ruchomych należy dostosować w zależności od jakości stosowanego paliwa.

Dokonywanie jakichkolwiek czynności związanych z rewizją podajnika ślimakowego możliwe jest wyłącznie po odłączeniu kotła od instalacji elektrycznej. Nie stosowanie się do w/w zaleceń dotyczących czyszczenia kotła, może powodować nie tylko duże straty ciepła, ale również utrudniać obieg spalin w kotle, co z kolei może być przyczyną dymienia z kotła.
Prawidłowa obsługa i systematyczna konserwacja przedłuża żywotność kotła i towarzyszących mu urządzeń.

UWAGA: Przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzić nagromadzenie się pozostałości pyłu w komorze powietrzne (patrz. rys. 8, poz. 14), ewentualnie wygasić kocioł i wyczyścić palenisko – palnik peletowy.

W przypadku kotła wyposażonego w czujnik temperatury spalin zalecane jest okresowe czyszczenie jego powierzchni w celu prawidłowego odczytu temperatury w przewodzie spalin i sterowania procesem spalania.

Również istotne dla prawidłowej eksploatacji kotła jest okresowe czyszczenie przewodu kominowego.

ZAKOŃCZENIE PALENIA

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wyłączenia kotła należy wyłączyć palnik poprzez wybranie na sterowniku trybu wygaszania i poprzez drzwiczki paleniska ściągnąć pozostałość po spalaniu do popielnika.

UWAGA: Nie wolno gasić paliwa wodą w pomieszczeniu kotłowni!

W przypadku awaryjnego wygaszenia kotła rozpalone paliwo należy usunąć do blaszanych pojemników i wynieść na zewnątrz kotłowni, względnie rozżarzone w palenisku paliwo zasypać piaskiem.

Po wygaszeniu kotła i ostudzeniu należy usunąć z paleniska wszystkie pozostałości po spalonym paliwie i dokonać czyszczenia oraz konserwacji całego kotła.

Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji. Jeżeli kocioł został wyłączony z pracy należy uruchamiać raz na tydzień mechanizm podajnika, mechanizm ruszt ruchomych, wentylator nadmuchowy oraz pompy obiegowe. Dzięki temu unika się zablokowania elementów ruchomych. Zalecane jest pozostawienie na ten okres otwartych drzwiczek (wyczystne, paleniskowe, popielnikowe) w celu przeciwdziałania korozji na skutek wykraplania wilgoci na zimnych ściankach wymiennika.

  
9.  WARUNKI  BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

W celu zachowania bezpiecznych warunków obsługi kotła należy przestrzegać następujących zasad:

• kocioł mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem,
• wszelkie przyłączenia instalacji elektrycznej mogą być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje – uprawnienia SEP do 1kV,
• nie wolno zostawiać przy kotle dzieci bez dozoru, a także dopuszczać by miały dostęp do sterownika oraz elementów ruchomych kotła.
• utrzymywać w należytym stanie technicznym kocioł i związaną z nim instalację, a w szczególności dbać o szczelność instalacji co. oraz szczelność zamknięć drzwiczek i otworów wyczystnych,
• utrzymywać porządek w kotłowni i nie składować żadnych przedmiotów nie związanych z obsługą kotła oraz substancji łatwopalnych,
• w okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, by nie dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji lub jej części. Zamarznięcie, szczególnie rury bezpieczeństwa (przelewowej) jest bardzo groźne, gdyż może spowodować zniszczenie kotła,
• niedopuszczalne jest rozpalanie kotła przy użyciu takich środków łatwopalnych jak benzyna, nafta, rozpuszczalnik, gdyż może to spowodować wybuch lub poparzenie użytkownika,
• przed każdym rozpaleniem oraz okresowo w czasie eksploatacji należy sprawdzać ilość wody w instalacji grzewczej oraz należy zadbać aby zawory pomiędzy kotłem a instalacją były w pozycji otwartej.
• w czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie może przekroczyć 85°C.
• w przypadku awarii instalacji stwierdzenia braku wody w kotle nie należy jej uzupełniać kiedy kocioł jest silnie rozgrzany, gdyż może to spowodować awarię kotła,
• wszystkie czynności związane z obsługą kotła należy dokonywać w rękawicach ochronnych z zachowaniem ostrożności, wszystkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
UWAGA: Kocioł należy regularnie oczyszczać z sadzy i substancji smolistych każdy osad na ściankach kanałów konwekcyjnych zakłóca właściwy odbiór ciepła z wymiennika obniża to sprawność urządzenia oraz zwiększa zużycie paliwa.

   10. OBSŁUGA I KONSERWACJA PODAJNIKA, PALNIKA

Palnik peletowy został tak skonstruowany, że nie wymaga skomplikowanej obsługi ani kosztownej konserwacji. Jednak prawidłowa jego praca (ma wpływ na sprawność i ekonomię spalania kotła) wymaga przestrzegania pewnych zasad przy obsłudze podajnika oraz wykonywania okresowo pewnych czynności.

1. Okresową kontrole paleniska w czasie pracy kotła można przeprowadzić wyłącznie poprzez drzwiczki paleniskowe.
2. Usuwać co jakiś czas spieczony i nieusunięty żużel jeżeli pojawia się obficie w palenisku kotła (może on utrudniać dopływ powietrza).
3. Sprawdzać poziom paliwa w zasobniku.
4. Opał wsypywany do zasobnika musi być suchy.
5. Sprawdzać czy w zasobniku i rurze osłonowej podajnika nie wystąpiła akumulacja pyłu lub innych odpadów i usunąć je.
6. Sprawdzać stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza są drożne.
7. Od czasu do czasu należy oczyścić podajnik z kurzu lub resztek paliwa czy popiołu.
8. Regularnie czyścić obudowę silnika używając suchej ściereczki.
9. Do czyszczenia nie należy używać żadnych rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić pierścienie uszczelniające i uszczelki.
10. Jeżeli kocioł, a wraz z nim podajnik jest odstawiony z ruchu, należy raz na kwartał uruchamiać ślimak oraz wentylator nadmuchowy na okres 15 minut dzięki temu unika się zablokowania elementów ruchomych.
11. Sprawdzać nagromadzenie pyłu lub innych odpadów w komorze powietrznej dostęp od strony popielnika, patrz. rys. 8 poz. 14).
12. Regularnie kontrolować stan połączeń śrubowych: zasobnika opału z podajnikiem paliwa, podajnika z kotłem, zamknięcia wyczystki bocznej czopucha, wyczystki bocznej komory spalinowej (dotyczy wersji z czopuchem do góry) oraz w razie konieczności dokonać regulacji położenia drzwiczek przednich przy pomocy zawiasów i śrub regulacyjnych.


11 STANY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA

PROBLEM

PRZYCZYNA/OBJAW

SPOSOBY USUNIĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska wydajność cieplna urządzenia

 

zanieczyszczenie kanałów spalinowych, kanałów doprowadzających powietrze

przeczyścić kanały spalinowe poprzez drzwiczki wyczystne , w przypadku kotła z czopuchem do góry przeczyścić kanały spalinowe poprzez dodatkową wyczystkę na ścianie bocznej oraz wyczystkę zamontowaną na przewodzie spalinowym (patrz, rys. 7)

brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni

sprawdzić stan wentylacji nawiewnej w kotłowni, poprawić jej drożność

spalanie nieodpowiedniego paliwa

spalać paliwo o odpowiedniej jakości (patrz rozdz. 6 „Paliwo”)

błędnie dobrana moc kotła do powierzchni ogrzewanej

 

nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja c.o.

 

 

 

nieprawidłowa praca sterownika, wentylatora lub podajnika

wyregulować nastawy sterownika stosownie do warunków pogodowych oraz rodzaju paliwa, w szczególności ustawić właściwy czas pracy podajnika oraz przerwy w podawaniu jeżeli sterownik nie funkcjonuje prawidłowo zajrzeć do instrukcji obsługi sterownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dymienie

 

niedostateczny ciąg kominowy

sprawdzić drożność komina i jego parametry (patrz tab. zgodności wysokości i przekroju komina względem mocy kotła), sprawdzić czy komin nie kończy się poniżej najwyższej kalenicy dachu

 

zanieczyszczenie kanałów spalinowych,

przeczyścić kocioł przez drzwiczki oraz otwory wyczystne , wyczystkę boczną dotyczy wersji z czopuchem do góry (rys.7)

zatkane otwory doprowadzające powietrze do paleniska

oczycić palenisko nadmuchowe, udrożnić otwory doprowadzające powietrze

zużycie szczeliwa uszczelniającego drzwiczki i otwory wyczystne

wymienić szczeliwo uszczelniające drzwiczki i otwory wyczystne (jest to materiał eksploatacyjny podlegający regularnej wymianie)

niewłaściwe połączenie kotła z kominem

sprawdzić dokładność połączenia kotła z kominem

bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne

 

nieodpowiednia pozycja przepustnicy spalin w stosunku do występującego ciągu kominowego

wyregulować pozycję przepustnicy w przypadku jej zbytniego przymknięcia, utrudniającego odpływ spalin do komina

12. ZABEZPIECZENIA

W celu zapewnienia maksymalnie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy sterownik kotła wyposażony jest w szereg zabezpieczeń. Zastosowane oprogramowania steruje pracą podzespołów wykonuje czynności kontrolno - zabezpieczające w celu zapobieżenia stanom niebezpiecznym (np. zaniku napięcia i jego ponowne przywrócenie). W przypadku stwierdzenia stanu nieprawidłowego załączony zostaje alarm w postaci sygnału dźwiękowego, a na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat (patrz instrukcja obsługi sterownika).

Na etapie montażu oprzyrządowania każdy kocioł przechodzi test poprawności działania systemu sterowania. Regulator temperatury, okablowanie oraz listwa zasilająca celowo zostały zabudowane w pokrywie izolacji w celu eliminacji dostępu do miejsc stwarzających zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Demontaż wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi.

ALARM TEMPERATURY

Zabezpieczenie to uaktywnia się tylko w trybie pracy (jeżeli temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie w czasie określonym przez użytkownika, uaktywniany jest alarm, wyłącza się podajnik i nadmuch oraz załącza się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat: „Temperatura nie rośnie”. Po skasowaniu komunikatu na sterowniku, alarm jest wyłączany. Regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA

W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub czujnika podajnika paliwa, uaktywnia się alarm dźwiękowy, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu odpowiednią usterkę, np: „Czujnik C.O. uszkodzony”. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony. Pompa pracuje niezależnie od aktualnej temperatury. W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jeżeli uszkodzeniu uległ czujnik C.W.U., należy skasować komunikat na wyświetlaczu, a sterownik powróci do trybu pracy na pompę C.O). Aby kocioł mógł pracować we wszystkich trybach należy wymienić czujnik C.W.U. na nowy.

ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

Sterownik posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie temperaturowe (elektroniczne) przed niebezpiecznym wzrostem temperatury. Po przekroczeniu temperatury alarmowej (regulowanej w zakresie 80÷85 °C) rozłączany jest wentylator nadmuchowy i podajnik paliwa. Jednocześnie zaczynają działać aktywne pompy, w celu rozprowadzenia ciepła po instalacji. Po przekroczeniu temperatury alarmu kotła załączany jest alarm dźwiękowy i pojawia się na wyświetlaczu komunikat „Temperatura za duża”. Gdy temperatura spadnie do bezpiecznej wartości, po skasowaniu komunikatu na sterowniku, alarm zostanie wyłączony a regulator powróci do ostatnio ustawionego trybu pracy.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Sterownik kotła wyposażony jest w ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB chroniący przed przegrzaniem kotła (zagotowaniem wody w instalacji) w przypadku uszkodzenia sterownika. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa stanowi mechaniczny sposób zabezpieczenia w postaci czujnika (umiejscowiony przy listwie zasilającej na deklu górnym izolacji), który działa na zasadzie styków rozłączanych, odcinający dopływ prądu do wentylatora nadmuchowego i podajnika paliwa w przypadku przekroczenia temperatury granicznej (regulowanej w zakresie 90÷100°C). Ponowne zwarcie jest niemożliwe samoczynnie nawet po obniżeniu poziomu ciepła. Włączenia musi dokonać użytkownik resetując czujnik po obniżeniu temperatury (za pomocą przycisku).

UWAGA 
Próba załączenia „wybitego” czujnika na rozgrzanym kotle może doprowadzić do uszkodzenia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB.

W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator oraz podajnik zostaną odłączone (nie działają zarówno w trybie pracy ręcznej jak i automatycznej), a na sterowniku pojawia się komunikat „Temperatura za duża”.
W celu wymiany czujnika temperatury należy zdemontować sterownik. Następnie odsunąć izolację z wełny mineralnej, czujnik temperatury zlokalizowany jest w studzience pomiarowej. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB wmontowany jest w deklu górnym na listwie zasilającej (patrz rys. 15).

ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKA OPAŁU

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy kotła, palnik typu SAS MULTI FLAME wyposażony został w kilkustopniowy system ochrony. Posiada m.in. zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do zasobnika opału przez podajnik (mechanizm dwóch ślimaków transportowych rozdzielonych kanałem przesypowym, czujnik temperatury drogi paliwowej) oraz dodatkowo zabezpieczenie przed przegrzaniem – wyłącznik termiczny zamontowany na kotle. Transport paliwa z zasobnika opału do komory paleniskowej odbywa się tak, aby wyeliminować niebezpieczeństwo cofnięcia płomienia do zasobnika opału w trakcie normalnej pracy, postoju podajnika, a także w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii zasilania. Zadaniem mechanizmu jest zabezpieczenie przed niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opału bez konieczności zastosowania instalacji gaszenia, tzn. „strażaka wodnego”. Bezpieczny transport paliwa zapewnia lokalizacja otworów zasypu rur dystrybucji paliwa oraz zastosowanie odstępu pomiędzy tymi rurami. Ruch podajników ślimakowych odbywa się przy pomocy kół zębatych napędzanych łańcuchem za pośrednictwem motoreduktora. Ze względów bezpieczeństwa klapa zamykająca zasobnik opału w trakcie spalania biomasy w palniku musi być szczelnie zamknięta.

Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do zasobnika opału (kosza zasypowego). Kocioł posiada czujnik rury podajnika mierzący temperaturę w pobliżu zasobnika opału. W przypadku znacznego wzrostu temperatury (po przekroczeniu nastawnej temp) program wewnętrzny sterownika samoczynnie uruchamia procedury zabezpieczające kocioł przed przegrzaniem lub pożarem wewnątrz podajnika paliwa. Załączony zostaje alarm i następuje cykliczne załączenie podajnika co powoduje przesunięcie paliwa do komory spalania celem obniżenia temperatury elementów podajnika.

Ze względów bezpieczeństwa rozdzielono zasobnik opału od korpusu kotła – zastosowano naturalnie wentylowaną przestrzeń (oddzielne obudowy, izolacja termiczna wymiennika, szczeliwo ceramiczne uszczelniające, oraz dodatkowa izolacja elementów podajnika). Kocioł wyposażony jest w szczelny zasobnik. W klapie zasobnika zamontowano wyłącznik krańcowy, którego działanie polega na przerwaniu pracy podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego w momencie otwarcie pokrywy. Na wyświetlaczu sterownika pojawia się komunikat: „Klapa otwarta” oraz alarm dźwiękowy(przypomnienie oraz sygnał pojawiają się cyklicznie na kilka sekund). Po zamknięciu klapy zasobnika opału, kontynuowany jest przerwany tryb pracy. Wewnątrz klapy znajduje się informacja dla użytkownika o obecności i działaniu wyłącznika krańcowego (czujnik otwarcia klapy zasobnika).

BEZPIECZNIK

Sterownik posiada wkładki topikowe rurkowe WT 6.3 A, zabezpieczające sieć.

UWAGA:

Nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie większego bez- piecznika może spowodować uszkodzenie sterownika.

ZABEZPIECZENIE PODAJNIKA ŚLIMAKOWEGO ORAZ PRZEKŁADNI

Silnik podajnika posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem w postaci bezpiecznika termicznego który automatycznie wyłączy podajnik w czasie przegrzania.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Kocioł posiada fabrycznie zamontowany zawór bezpieczeństwa 2.5 bar, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia na wypadek zamarznięcia wody w części instalacji, a szczególnie w naczyniu wzbiorczym. Obowiązkiem instalatora jest podłączenie rury odprowadzającej wodę do kratki ściekowej, lub możliwie nisko przy podłodze z zaworu bezpieczeństwa.

Dodatkowo zamontowano termometr analogowy jako kontrolny odczyt temperatury lub na wypadek awarii układu sterowania. Instalacja grzewcza powinna być wyposażona urządzenie kontrolo-pomiarowe do odczytu ciśnienia postaci manometru.

ZAWÓR ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO PRZED PRZEGRZANIEM

(wyposażenie dodatkowe)

Standardowo kocioł typu SAS BIO COMPACT wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temperatury z kapilarą; zawór termostatyczny (w opcji) np Regulus typu BVTS stanowi zabezpieczenie termiczne kotła instalowanego za pośrednictwem wymiennika ciepła w układzie otwartym z wymiennikiem płytowym lub dla kotła instalowanego w układzie zamkniętym np. SYR typu 5067. Przegrzanie kotła (powyżej temp. 95°C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu zabezpieczenia termicznego zamontowanego na kotle, napływająca woda sieciowa chłodzi kocioł, wypływa z instalacji do studzienki schładzającej a następnie do kanalizacji. Szczegółowy opis zasady działania i podłączenia zaworu zawiera rozdz. 7.5.2 Podłączenie kotła z instalacją grzewczą.

W przypadku rezygnacji z montażu zaworu termostatycznego należy króciec zabezpieczyć korkiem.

13. WARUNKI DOSTAWY

Kotły do handlu dostarczane są w stanie zmontowanym z kompletem narzędzi do obsługi oraz dokumentacją techniczno-rozruchową (patrz. rozdz. 4 „Wyposażenie kotła”).

Kotły fabrycznie montowane są na palecie transportowej, zabezpieczone folią ochronną przed wpływem warunków atmosferycznych. Zastosowano uchwyty przystosowane do transportu kotła wózkiem paletowym/widłowym. Istnieje możliwość demontażu poszczególnych elementów kotła: układ podawania paliwa, zasobnik opału, czujniki temperatury na czas transportu i montażu w kotłowni.

W przypadku konieczności demontażu podajnika paliwa, ponowny jego montaż może zostać dokonany wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora! Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora.

UWAGA:

Kotły należy transportować w pozycji pionowej! Przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych i wentylowanych! Ładunek zabezpieczyć przed uszkodzeniem! W przypadku gdy kocioł jest uszkodzony (podczas transportu), nie należy go użytkować lecz skontaktować się z serwisem producenta.

14. UTYLIZACJA KOTŁA

Zastosowane w produkcji kotła elementy zostały wykonane z materiałów, które swój stan skupienia oraz aktywność chemiczną zmieniają w temp. znacznie przewyższającej temperatury możliwe do osiągnięcia przy normalnej pracy kotła. Materiały zastosowane do wykonania urządzenia nie emitują szkodliwych dla otoczenia substancji nawet w warunkach przewyższających warunki normalnej pracy kotła.

W celu utylizacji kotła należy zużyte urządzenie oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami kraju przeznaczenia. Elementy zabezpieczające kocioł na czas transportu: folia, worki, tworzywa sztuczne należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Kocioł typu SAS BIO COMPACT wyposażony jest w sprzęt elektroniczny podlegający selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (znak przekreślonego kosza umieszczony na tabliczce znamionowej). Konstrukcja stalowa kotła podlega zbiórce odpadów złom stalowy. Przed złomowaniem należy odłączyć sterownik, wentylator, motoreduktor oraz przewody zasilające. Materiały izolacyjny (np. wełna mineralna, szczeliwo, izolacja termiczna) należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów. Miejsce zbiórki odpadów powinno być określone przez odpowiednie służby miejskie lub gminne.

15. WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela kupującemu gwarancji na kocioł SAS BIO COMPACT na zasadach i warunkach określonych w niniejszej gwarancji. Potwierdza to pieczęcią zakładu.
2. Producent gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli będzie on zainstalowany i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w DTR.
3. Łącznie z warunkami gwarancji kupującemu zostaje wydana Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), w której określone są zasady prawidłowej eksploatacji kotła. Należy obowiązkowo zapoznać się z DTR.
4. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy kupującemu (wpisany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony przez fakturę zakupu) i wynosi:
a. 5 lat na szczelność wymiennika ciepła
b. 2 lata na dodatkową przegrodę żarową drzwiczek wyczystnych/paleniska
c. 2 lata na sprawne funkcjonowanie palnika
d. 2 lata na podzespoły elektroniki i automatyki montowane w kotłach a produkowane przez innych producentów:
• Sterownik
• Wentylator nadmuchowy
• Moduł sterujący pracą palnika
• Zawór bezpieczeństwa
• Motoreduktor
• Silnik napędu ruszt ruchomych
• Automatyczny układ podawania paliwa i jego części
• Termometr analogowy
e. 12 m-cy na grzałkę elektryczną (zapalarkę paliwa)
f. 2 lata na zasobnik opału (dotyczy kotła eksploatowanego zgodnie z DTR, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej wentylacji kotłowni oraz zawartości wilgoci w paliwie poniżej wartości maksymalnej patrz. rozdz. 6)
5. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się:
• Śruby, nakrętki, rączki
• Szczeliwo (elementy uszczelniające), uszczelki gumowe w klapie zasobnika opału
• Kondensator (patrz. wentylator nadmuchowy, motoreduktor)
• Ceramiczny deflektor spalin
• Panele ceramiczne
6. Naprawa kotła lub zmiany jego konstrukcji, izolacji, dokonywane przez nabywcę lub inne osoby postronne w okresie gwarancji unieważnia warunki gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwego Przechowywania, nieumiejętnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami DTR (Dokumentacji Techniczno Rozruchowej) oraz innych przyczyn nie wynikających z winy producenta – powoduje utratę gwarancji.
8. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne oferowane przez ZMK SAS Spółka z o.o. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kotła typu SAS BIO COMPACT w przypadku zastosowania niewłaściwych części.
9. Sznur uszczelniający znajdujący się w drzwiczkach wyczystnych, paleniska, popielnika nie podlega gwarancji. Jest to materiał eksploatacyjny do regularnej wymiany.
10. W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
11. Zgłoszenie usunięcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady
12. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać na adres producenta.
13. W przypadku, gdy reklamujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowości gwaranta do jej wykonania, to uważa się, że reklamujący zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
14. Dopuszcza się wymiany kotła w przypadku stwierdzenia przez gwaranta, że nie można dokonać jego naprawy. Gwarant może odmówić wykonania naprawy, gdy nie jest zapewniony dostep montażowy do kotła.
15. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wezwiecie Państwo serwis prosimy zapoznać się z rozdziałem „Stany nieprawidłowej pracy kotła”. Zawsze służymy radą i pomocą udzieloną przez telefon.
16. Karta gwarancyjna prawidłowo wypełniona, z podpisem i pieczęcią sprzedawcy oraz odnotowaną datą sprzedaży, stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy. Wymagane jest przechowywanie dokumentacji technicznio-rozruchowej, karty gwarancyjnej przez cały okres eksploatacji kotła.

17. Niniejsza dokumentacja techniczo-rozruchowa, karta gwarancyjna muszą być przekazane wraz z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie.
18.
W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
19. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
• dane z tabliczki znamionowej: typ, wielkość (nominalna moc cieplna), numer seryjny / rok produkcji kotła
• data i miejsce zakupu
• model sterownika/ podajnika/ wentylatora (patrz. DTR podzespołów zamontowanych w urządzeniu)
• opis uszkodzenia kotła
• dokładny adres i numer telefonu Właściciela kotła
• dołączyć kopię/skan faktury zakupu kotła
Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami obowiązki gwaranta przejmuje dystrybutor w danym kraju.

UWAGA!


UWAGA!

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest okazanie faktury zakupu kotła.

ZMK SAS Spółka z o.o.

Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 46 19, fax 41 370 83 10, e-mail:biuro@sas.busko.pl

serwis: tel. 41 378 15 00, 41 378 50 80, serwis@sas.busko.pl

pomoc techniczna kotły SAS: tel. 505 950 252

sterowniki TECH: tel. 33 875 19 20

UWAGA !!!

Treści zawarte w instrukcji obsługi jak również rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w kotłach SAS BIO COMPACT są własnością firmy ZMK SAS Spółka z o.o.

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2020
pixelpixelpixelpixelpixel