DREW MET

( ilość produktów: 22 )

Firma ZPUH “Drew-Met” S.C. Lubera Maria&Lubera Stanisław od ponad 20 lat zajmuje się produkcją kotłów grzewczych. Wieloletnie doświadczenie oraz konsekwentne dążenie do podnoszenia jakości zaowocowało ciągłym wzrostem sprzedaży oferowanych produktów. Wprowadzanie nowych rozwiązań na bardzo wysokim poziomie technologicznym, przyczyniło się do wypracowania marki trwałych i nowoczesnych urządzeń grzewczych wśród producentów kotłów.

Duży potencjał firmy, unowocześniany park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowany zespół pracowników daje możliwości stałego podnoszenia jakości wyrobów. Nowe rozwiązania konstrukcyjne w połączeniu z nowoczesną stylistyką, stanowią o wartości oferowanych urządzeń grzewczych. Wszystko to powoduje, że produkty cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem, a klienci są zadowoleni z wyboru produktów firmy ZPUH “Drew-Met” S.C. Lubera Maria&Lubera Stanisław.

Walory kotłów ZPUH “Drew-Met” S.C. Lubera Maria&Lubera Stanisław zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez PBCB Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, a także uzyskały “znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydany przez IChPW w Zabrzu. W trosce o bezpieczeństwo i ciągle rosnące wymagania klientów firma uzyskała certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego UDT oraz certyfikat CE.

Na uwagę zasługują wielokrotne przyznawane nagrody na targach w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie oraz Lwowie.

pixelpixelpixelpixelpixel